nieuws

Vier jaar Paars in vogelvlucht

bouwbreed Premium

Vanavond is bekend of er een tweede paarse kabinet kan komen. Tijd om terug te blikken. In augustus 1994 beedigt koningin Beatrix het kabinet-Kok. Voor het eerst in meer dan driekwart eeuw staat er een ministersploeg zonder christen-democraten op de paleistrappen. Bouwhoogtepunten en andere mijlpalen uit vier jaar paars.

augustus 1994: De Tweede Kamer debatteert over de regeringsverklaring. Daarin staat ‘werk, werk, werk’ centraal. Premier Kok spreekt van “een gewoon meerderheidskabinet”. De term ‘paars’ komt hem niet over de lippen.

– september 1994: De brutering leidt tot een monsterlijke VROM-begroting. Met de brutering werden in een keer de subsidiestromen van corporaties afgekocht. De eerste stappen naar volledige zelfstandigheid van de woningbouwverenigingen zijn gezet.

– december 1994: Het kabinet besluit de kerncentrale Borssele in 2004 te sluiten, drie jaar eerder dan minister Wijers aanvankelijk wou.

– januari 1995: Een positief advies over de Betuwelijn verschijnt. Ook de eerste werkzaamheden zijn tijdens deze kabinetsperiode begonnen. Aanvankelijk zou de lijn f. 4 miljard kosten maar de kosten belopen eerder zo’n f. 10 miljard.

– maart 1995: De A73 tussen Roermond en Venlo zet het kabinet (wil aanleg op de westelijke Maas-oever) tegenover de Kamer, inclusief coalitiegenoot VVD (voor oostelijke oever). Het ‘paars dualisme’ is geboren.

– april 1995: Het kabinet herstelt de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

– oktober 1995: De coalitiepartijen worden het eens over de ecotax, hoewel VVD-woordvoerder Remkes de energieheffing kwalificeert als een ‘onding’.

– januari 1996: De eerste Vinex-woning wordt gebouwd in het Zuid-Hollandse Nootdorp. Het huis is de eerste van ruim een half miljoen woningen.

– februari 1996: Na een fel debat stemt de Eerste Kamer in met afschaffing van de Ziektewet. De senatoren zijn bang dat deze maatregel ten koste gaat van mensen met een zwakke gezondheid. Soortgelijke bezwaren worden later geuit bij de herziening van de wao, waarmee het parlement uiteindelijk ook akkoord gaat.

– mei 1996: Minister Jorritsma en de provincie Zeeland bereiken overeenstemming over de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding.

– mei 1996: De WBL-affaire beleeft een hoogtepunt met de presentatie van de parlementaire enquete. De corporatie in Limburg met enorme schulden, inclusief enkele mislukte beursavonturen, kost staatssecretaris Tommel bijna de kop. Hij overleeft een maand later ternauwernood het Tweede Kamerdebat.

– juni 1996: VVD-staatssecretaris Linschoten treedt af als gevolg van de crisis bij het College Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). Hij zou de Kamer niet volledig hebben geinformeerd.

– november 1996: Groen licht van de Tweede Kamer voor vluchten op vliegveld Beek ‘in de randen van de nacht’.

– december 1996: De Kamer gaat akkoord met de aanleg van de HSL door het Groene Hart. ‘Paars op zijn best’ was de tunnel onder het Groene Hart, volgens premier Kok. Jorritsma zoekt overigens nog f. 1,6 miljard private financiering.

– juni 1997: De ministers Wijers en Sorgdrager overleven het debat over de Securitel-affaire. Wijers biedt zijn excuses aan voor het niet aanmelden van vele wetten in Brussel. De term ‘paarse excuuscultuur’ vindt ingang.

– juni 1997: Na maandenlang lobbywerk door premier Kok, minister Van Mierlo en staatssecretaris Patijn bereiken de EU-leiders in het Verdrag van Amsterdam een compromis over uitbreiding van de Unie en de Europese besluitvorming.

– juli 1997: Nederland in 2030. Het ministerie van VROM presenteert twee nota’s over hoe ons land er over ruim dertig jaar uit zal zien. Vooral de grotere steden krijgen het moeilijk en moeten drastisch worden aangepakt.

– augustus 1997: Volgens de financiele woordvoerders van de regeringsfracties is de rijksbegroting 1998 “de mooiste in 25 jaar”. Later zal blijken dat de beloofde koopkrachtverbetering voor bepaalde groepen lelijk tegenvalt.

– oktober 1997: Het kabinet begint met een spaarfonds voor de aow om de oudedagsvoorziening ook na 2010 betaalbaar te houden.

– december 1997: Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend presenteren hun belastingnota. Kern is verlaging van de tarieven, verhoging van indirecte belastingen en het schrappen van aftrekposten. De invulling van de voorstellen is aan het volgende kabinet.

– december 1997: Het zal nog wel even zal duren voor de Tweede Maasvlakte er ligt. Maar de procedure voor een planologische kernbeslissing mag van de Kamer beginnen.

– december 1997: De Kamer stemt in met reductie van de varkensstapel. Terwijl elders in het land ‘de roze invasie’ zich als een olievlek verspreidt met de bouw van vele nieuwe varkensstallen.

– maart 1998: Het kabinet gaat akkoord met een Economische en Monetaire Unie van elf landen, inclusief Italie. De Euro is (giraal) vanaf 1 januari volgend jaar een feit.

– april 1998: Oplosmiddelen in verf worden definitief verboden. De ministerraad is akkoord met de vervangingsplicht door watergedragen verven. Schilders worden massaal omgeschoold.

– april 1998: De Raad van State besluit dat de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan door mag gaan. Minister Jorritsma hoopt dat de baan er in 2003 ligt. De discussie over een tweede luchthaven op de Tweede Maasvlakte of in zee is naar het volgende kabinet geschoven.

Reageer op dit artikel