nieuws

Verwerking Limburgse bagger verloopt traag

bouwbreed Premium

Limburg ondervindt problemen met het hergebruik van baggerspecie. In de provincie zou 20% van de specie een nuttige bestemming moeten krijgen. Vooralsnog vindt er slechts vooroverleg plaats over vergunningaanvragen voor enkele scheidingsinstallaties en proefprojecten. Ook de realisatie van voldoende stortruimte loopt vertraging op. Het depot Molengreend komt naar verwachting pas in 2000 in gebruik. Mede daardoor ontstaat er achterstallig baggerwerk.

Dit meldt de provinciale beleidsnota Visie op Afval. In de nota staat verder te lezen dat de eindverwerking van zuiveringsslib vlotter verloopt. Het Zuiveringsschap Limburg en KNP laten hun slib inmiddels thermisch drogen of verbranden. DSM zoekt nog naar een definitieve en integrale oplossing. Tot dien ontwatert DSM het slib mechanisch. Aanvankelijk wilde de provincie dat alle zuiveringsslib uiterlijk in 1996 thermisch werd gedroogd. Omdat dit niet lukte zoekt de provincie naar andere oplossingen. Een daarvan is dat de cementindustrie vanaf 1999 zuiveringsslib gaat verstoken.

De reiniging van vervuilde grond loopt eveneens vertraging op. Het lag in de bedoeling om 60 tot 70% van het aanbod schoon te maken. Beleidswijzigingen maken het nu beter mogelijk om vervuilde grond ter plaatse te verwerken of elders nuttig aan te wenden. De afzet van licht verontreinigde grond stagneert. De taakstelling van 30 tot 40% stort wordt wel ruimschoots gehaald; weinig vervuilde grond komt als afval op het stort.

Ook de doelstelling om 90% van het Limburgse bouw- en sloopafval opnieuw te gebruiken, wordt ruimschoots gehaald. De provincie beschikt inmiddels over voldoende sorteer- en breekinrichtingen. Zo’n 5% residu, inclusief onverwerkbaar, afgekeurd bouw- en sloopafval, gaat naar het stort. Conform de doelstelling is pakweg 60% van het groenafval vorig jaar herverwerkt. Mijnsteen dient hoofdzakelijk als hulpstof voor stortplaatsen. Beduidend minder materiaal ging naar civieltechnische projecten in de Botlek. De 45% hergebruik blijft achter op de doelstelling van 80%. De provincie Limburg noemt de economische toekomst van gewassen mijnsteen twijfelachtig.

Reageer op dit artikel