nieuws

Vervuilde Schenk baart Den Haag geen zorgen

bouwbreed Premium

De bovengrond van de lokatie De Groene Schenk in Den Haag is over het hele oppervlak vervuild. De interventiewaarde voor lood is hier overschreden. Dat kan risico’s opleveren voor volksgezondheid en milieu. Dieper in de grond is de vervuiling ongelijk verdeeld. Daar is de interventiewaarde tot op twee meter onder het maaiveld overschreden.

B en W van Den Haag antwoordt op raadsvragen dat de vervuiling zo’n twee meter diep in bodem van De Groene Schenk zit. Het grondwater zit zo’n zestig centimeter onder het maaiveld. Gevaar voor verspreiding doet zich volgens het college niet voor, vanwege de aard van de vervuiling en het vermogen van de veengrond de verontreiniging vast te houden. Daarmee bestaat er geen gevaar voor het water en de bebouwing in de omgeving. B en W benadrukt dat de vervuiling niet beweegt. Om die reden spoelt het niet in het grondwater uit.

Den Haag isoleert de lokatie en dekt de bovenkant af met een verharding of een leeflaag. Ter plaatse worden een brug en een perskuip aangelegd. Het project voorziet in de verplaatsing van 1200 kubieke meter vervuilde bovengrond en in de afvoer van 25 kubieke meter verontreinigde veengrond. Volgens het college beschouwt de Wet bodembescherming dit civieltechnische werk als een bodemsanering.

De sterk vervuilde grond komt op de lokatie onder het toekomstige wegdek terug. De aard van de verontreiniging vergt geen bijzondere maatregelen tijdens de realisatie van het project.

Reageer op dit artikel