nieuws

‘Vergunning op maat’ voor mobiele puinbreker geeist

bouwbreed

Aannemingsbedrijf Van Lith in Lith wil van de provincie Zuid-Holland een vergunning op maat voor zijn mobiele puinbreker. “Immers, een mobiele puinbreker levert ook werk op maat af”, zei Th. Vermeulen, advocaat van Van Lith tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag.

Van Lith vindt de door de provincie Zuid-Holland verleende milieuvergunning voor de mobiele breker veel te streng. Volgens advocaat Vermeulen behandelt Zuid-Holland de mobiele puinbrekers bijna op dezelfde wijze als stationaire puinbrekers, waarvoor zeer strenge milieuvoorschriften gelden. Als de vergunning in stand blijft kan Van Lith in Zuid-Holland nauwelijks uit de voeten met zijn puinbreker, die op projectbasis wordt ingezet.

C. Los, woordvoerder van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vond de vergunning niet zo streng. Wel moet er zekerheid zijn dat het gebruik van de mobiele puinbrekers geen gevaren voor het milieu oplevert. Zo wordt geeist dat al het sloopafval eerst gezeefd wordt voordat het in de mobiele puinbreker verdwijnt. Tevens moet de puinbreker op een vloeistofdichte vloer staan.

Meldingsplicht

Advocaat Vermeulen vond die voorschriften onwerkbaar. De advocaat zette echter zijn grootste vraagteken bij de meldingsplicht voor de aannemer. Als Van Lith een opdracht krijgt moet hij eerst bij de betreffende gemeente melden dat hij puin gaat breken. Daarover moet het gemeentebestuur dan een besluit nemen. Al met al kan een dergelijke procedure minimaal acht tot twaalf weken in beslag nemen. En het kan nog veel langer duren als er bezwaren tegen de melding worden ingediend.

Staatsraad J. Hulshof leek tijdens de zitting wel gevoelig voor Vermeulens argumenten. “Op die manier wordt de flexibiliteit van bedrijven wel heel erg beknot”, aldus de staatsraad. Bovendien is het nog maar de vraag of de zogeheten meldingsplicht juridisch houdbaar is omdat de gemeente moet beslissen op grond van een provinciaal voorschrift.

Los zei dat de provincie bereid is om het meldingsvoorschrift te wijzigen, zodat de puinbrekeractiviteiten voortaan direct bij de provincie gemeld kunnen worden.

Mocht de Raad van State echter de gehele vergunning schorsen dan kan Van Lith voorlopig niet in Zuid-Holland terecht met zijn mobiele puinbreker. Het is mogelijk dat het rechtscollege pas later in de bodemprocedure een inhoudelijk oordeel over de meldingsplicht zal geven.

De Raad van State doet volgende week uitspraak.

Reageer op dit artikel