nieuws

Vastgoedindex: huizen blijven beste belegging

bouwbreed

Voor het derde achtereenvolgende jaar leverden woningen in 1997 het hoogste rendement op in de vastgoedsector. Het topjaar 1996 werd niet geevenaard. De ROZ/IPD -Vastgoedindex registreerde een totaal-rendement van 13,8%, 0,7% minder dan in 1996. Sterkste stijger is de kantorensector met een groei van 2,8% naar 11,8%.

Het laagste rendement werd geboekt door de sector winkels: 10,2%, wat toch nog een stijging inhield van 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De ROZ-Vastgoedindex is een project van de Raad voor Onroerende Zaken en de Investment Property Databank in Londen. Zij stelden de index voor het eerst op in 1995.

Evenals in 1996 namen 28 institutionele beleggers aan de index deel. De totale waarde van de objecten in de databank bedroeg eind vorig jaar (1997) f. 51,1 miljard, f. 984 miljoen meer dan eind 1996. De samenstellers nemen aan dat de index een dekkingsgraad heeft van 75% van het institutioneel belegd vermogen in vastgoed.

Ongeveer de helft van het vastgoed in de index bestaat uit woningen, een kwart uit kantoren en 20% uit winkels. ‘Gemengd gebruik’ vertegenwoordigt 3%, bedrijfshallen 2%.

Waardegroei

De zogenaamde total return on investment op vastgoed bedroeg gemiddeld 12,5%. Dit resultaat is samengesteld uit een direct rendement (cashflow) en een indirect rendement (waardegroei of -afname). In 1997 was de waardegroei van onroerend goed f. 2,4 miljard.

Beleggingsobjecten in de index stegen in 1997 5,3% in waarde. Woningen springen eruit met 7,5%, iets minder dan in 1996.

Terwijl de waardegroei van kantoren en winkels sterk achterbleef bij die van de woningen, registreert de index voor deze sectoren een aanzienlijk hogere stijging dan in de twee voorgaande jaren. Kantoren stegen 3,4% in waarde, winkels 2,2%.

De sterke waardegroei in 1997 werd onder andere veroorzaakt door een huurwaardestijging van 2,7%. Op bedrijfsgebouwen werd met 3,5% de hoogste huurwaardestijging geboekt.

Het directe rendement daalde in 1997 verder tot 7,2%. Dit is ten dele een gevolg van de sterke waardestijging in 1996. De bruto huurinkomsten stegen 2,5%. De exploitatiekosten bleven gelijk met 1,9% van de taxatiewaarde.

Reageer op dit artikel