nieuws

Vakbeurs Bouwmaterieel met Bouwbeurs een groot evenement

bouwbreed

De vakbeurs Bouwmaterieel staat volgend jaar gepland van 8 tot en met 13 februari, tegelijk met de Bouwbeurs ’99. Daarmee bevestigt de Koninklijke Jaarbeurs het eerder gelanceerde voornemen deze, voor de bouwnijverheid belangrijke, tentoonstellingen gelijktijdig te organiseren. Beide manifestaties moeten voor de bouw het laatste grote beursevenement voor de eeuwwisseling worden.

De eerstkomende vakbeurs Bouwmaterieel wordt in 1999 vroeg in het jaar gehouden. Dit in tegenstelling tot voorgaande bouwmachinebeurzen, die in de Jaarbeurs steeds in december plaats vonden. Koppeling van de materieelbeurs aan de Internationale Bouwbeurs die in februari 1999 plaats vindt biedt, zo meent de Jaarbeurs, een betere garantie voor het slagen van dit evenement. Het bouwmaterieel wordt geen geintegreerd deel van de Bouwbeurs, maar vormt tijdens dit evenement een zelfstandig gebeuren met eigen themapresentaties en expositieprogramma.

De beurs zal onderdak vinden in een speciaal te bouwen paviljoen, grenzend aan hal 1 en 2. Om dit machine-evenement nog meer gestalte te geven, wordt tevens een deel van het buitenterrein ingeruimd voor bouwkranen, hoogwerkers en liften. Een spectaculair onderdeel van de beurs, dat moet zorgen voor een groot bezoekersaantal, is het dagelijks demonstreren van grondverzetmachines. Op een hiervoor ingericht terrein aan de Croeselaan zullen de machines ‘in het werk’ te zien zijn. Evenals de Bouwbeurs zal de vakbeurs Bouwmaterieel zes dagen gaan duren.

Uit een enquete onder de deelnemers van de laatst gehouden vakbeurs Bouwmaterieel ’97 is gebleken dat de formule ervan onvoldoende is voor een verdere continuering van dit evenement. Al eerder moest worden vastgesteld dat de machinetentoonstelling weinig belangstelling trok, noch van deelnemers noch van bezoekerszijde. Ook de combinatie met beurzen als de Ecotech en Arbo bleek weinig interesse aan te dragen.

Verdeeldheid

De Bouwmachinebeurs, aanvankelijk een gezamenlijk initiatief van de Jaarbeurs en de brancheorganisatie BMWT, maar vorig jaar alleen nog door de Koninklijke Jaarbeurs georganiseerd, heeft in de achterliggende jaren nooit echt succes gekend. De onderlinge verdeeldheid van de bij de BMWT aangesloten machine-importbedrijven omtrent deelname aan dit evenement, ligt hier grotendeels aan ten grondslag.

Tot eind jaren zeventig vormden de bouwmachines een onlosmakelijk deel van het geexposeerde productenpakket van de Bouwbeurs. Onvoldoende demonstratiemogelijkheden van het grondverzet- en wegenbouwmaterieel in Utrecht vormden de belangrijkste reden waarom de machinebranche de Bouwbeurs de rug toekeerde, en koos voor een andere meer geschikte locatie voor een actieve presentatie van het materieel.

Het hieruit voortgekomen fenomeen, Technische Kontaktdagen van de BMWT en NVWB afdeling Grondverzet, blijkt een ijzersterk concept, dat in de achterliggende jaren in belangrijkheid alleen nog maar is toegenomen. Naar verluidt wordt binnenkort tussen Jaarbeurs en BMWT overleg gevoerd met betrekking tot de nieuwe opzet. Bekeken zal worden of in het bijzonder het materieel voor de b en u-sector op de vakbeurs Bouwmaterieel een betere presentatie kan worden geboden.

Reageer op dit artikel