nieuws

Tunnel Sluiskil moet er komen

bouwbreed

Volgens de provincie Zeeland biedt de bouw van de Westerscheldetunnel een ideale gelegenheid om de economische potenties van die tunnel met extra investeringen optimaal te benutten. Daarbij denkt de provincie in elk geval aan de tunnel bij Sluiskil, in combinatie met een verbetering van de N61. Deze projecten kosten bij elkaar bijna een half miljard gulden.

Het provinciebestuur ziet in de bouw van de Westerscheldetunnel een goed moment om Zeeland opnieuw op de kaart te zetten. De nieuwe tunnel verbindt immers twee belangrijke havengebieden, het Sloegebied bij Vlissingen en de Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen. De provincie wil de investering in de Westerscheldetunnel ( – 1,6 miljard) optimaal benutten door zes specifieke aanvullende investeringen. Door de twee havengebieden te ontwikkelen tot ‘excellente’ vestigingsgebieden, komt de investering er dubbel en dwars uit.

Naast de investeringen in het Zeeuwse zelf, gaat de provincie ervan uit dat de aangekondigde investeringen in de directe omgeving van Zeeland binnenkort doorgang vinden. Daarbij gaat het onder meer om de A4, de Zoomweg-Noord en de spoorlijn Bergen op Zoom-Antwerpen. In Zeeland zelf staat de verbetering van de zeesluis bij Terneuzen gepland.

Onvermijdelijk

Een van de grootste investeringen die moeten worden gedaan is de bouw van een tunnel bij Sluiskil, onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Nu ligt daar nog een brug die 5 tot 7 keer per etmaal gesloten is. Als de Westerscheldetunnel in 2002 eenmaal is geopend, zal het Noord-Zuidverkeer in de Kanaalzone toenemen. Dit maakt de tunnel onvermijdelijk. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) heeft die tunnel geschrapt uit de verkenningenfase. “Deze fout kan nu worden gecorrigeerd door het project meteen op de realisatielijst te zetten”, vindt de provincie. Kosten, inclusief N61: f. 250 tot f. 350 miljoen.

Daarnaast moet de spoorlijn Axel-Zelzate naar voren worden gehaald. Volgens het MIT zal die er pas na 2002 komen, maar Zeeland wil dat de uitvoering uiterlijk in 2002 begint. Investering: f. 43 miljoen.

Ook zal er volgens de provincie in de Braakmanhaven een containerterminal moeten worden ontwikkeld voor shortsea en binnenvaart. Dit project staat ook op de lijst van de Nationale Havenraad als een prioritair project waarvoor extra geld nodig is. Kosten: f. 12 miljoen.

Versnelde aanpassing

Voorts kan de ruimte in het Sloegebied intensiever worden gebruikt. Investering: f. 8 miljoen.

Op het wensenlijstje staat ook de versnelling van de Sloespoorlijn, inclusief aansluiting op de spoorlijn Bergen op Zoom-Antwerpen. Versnelde aanpassing is nodig om Vlissingen kansen te bieden op containervervoer. Kosten: f. 60 tot f. 90 miljoen.

Als laatste pleit de provincie voor de aanleg van de zogenoemde Europline, een common carrier pijplijn voor propyleen die Terneuzen, Vlissingen en Rotterdam met elkaar verbindt. Het gaat hierbij om het ontbrekende segment tussen Vlissingen en Woensdrecht. Investering: f. 25 miljoen.

De provincie wijst erop dat een aantal projecten nauw samenhangt. Zo kan de brug bij Sluiskil pas weg, als de aan- en afvoer per spoor aan de oostkant van de kanaalzone (spoorlijn Axel-Zelzate) gereed is.

Reageer op dit artikel