nieuws

Tommel gaat over heel veel in de bouw

bouwbreed

In maar liefst 10 A4-tjes legt de coordinerend bewindspersoon voor de bouw, demissionair staatssecretaris Dick Tommel, de Tweede Kamer nog eens uit dat zijn functie echt over heel veel gaat. Aanleiding daarvoor was een interview in Cobouw met minister Jorritsma, waarin zij zei dat Tommel ‘eigenlijk over niks gaat’.

De CDA-Tweede Kamerleden Biesheuvel en Leers wilden wel eens het naadje van de kous weten. “Is het u (Tommel) bekend dat u eigenlijk over niks gaat”, vroegen zij de bewindsman op 20 maart. Na een dikke zeven weken weten de parlementariers ongetwijfeld beter.

In een tien pagina’s lange opsomming van alles wat er aan coordinatie moet worden gedaan voor de bouw, geeft Tommel aan waar hij allemaal mee bezig is.

“Behalve voor het beleid ten aanzien van de woningbouw, dat in 1997 bijna de helft van de bouwinvesteringen bedroeg, heeft VROM integrale en coordinerende verantwoordelijkheid voor Duurzaam bouwen en de bouwregelgeving.”

Een zwaar opgetuigde overlegstructuur moet dit alles in goede banen leiden. Zo is er het Breed Bestuurlijk Overleg met de Bouw (BBOB). Daarin zitten naast werkgevers en werknemers ook diverse ministeries. Maar liefst tweemaal per jaar komt deze zware club bij elkaar. Jammer vinden vooral werkgevers en werknemers het dat bewindslieden maar al te vaak vroegtijdig weglopen uit het overleg.

Een tweede overleg is het EG-beraad voor de bouw (EGBB) waarin ook werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en consumentenorganisaties. Naast de informerende functie over wat ‘Brussel’ allemaal verzint, is het EGBB ook de lobbyist voor de bouw in hetzelfde ‘Brussel’. Het exportplatform VROM is een volgende loot aan de overlegstam. Niet alleen wordt daar gesproken over bouwexport, maar ook over milieutechnologie.

Zegeningen

Wat te denken verder van de Stuurgroep Bevordering Binnenjaarlijkse Continuiteit in de gww-sector. Deze heeft al heel wat zegeningen uitgestort over ons land en de bouw in het bijzonder. Zo is het RAW aangepast, waardoor strakke regels voor de periode waarin werken mogen worden uitgevoerd zijn vervangen door kwaliteitsvoorschriften; heeft Jorritsma het verbod op asfalteren in de winter opgeheven; geeft een aantal opdrachtgevers de aannemers meer ruimte om te bepalen wanneer ze een werk beginnen; en nog veel meer.

Een dan hebben we het nog maar niet over de zogenoemde aanbestedingskalender, de continuiteit in het schildersbedrijf, het bouwaanbestedingsbeleid en de goede werken van allerlei werkgroepen, de inspanningen voor betere arbeidsomstandigheden, de Bouwprognoses en de vele publicaties van het EIB. Bijna te veel om op te noemen.

“Terug naar de vraag naar aanleiding van het artikel in Cobouw: Dat is niet niks!”, meent Tommel. Op de vraag van Biesheuvel en Leers of hij de opvatting van de minister van Verkeer en Waterstaat deelt dat er grote vraagtekens bij het nut van een coordinerend bewindsman voor de bouw geplaatst kunnen worden, geeft Tommel geen antwoord. “De minister van V en W is veel te verstandig om dit soort opvattingen te huldigen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels