nieuws

Tevredenheid bouw over collectieve gezondheidszorg

bouwbreed Premium

amsterdam – Werkgevers en werknemers in de bouw zijn tevreden over de organisatie en uitvoering van de in de cao geregelde bedrijfsgezondheidszorg.

Voor uitbreiding van dit collectieve pakket voelen zij echter niets. Dit blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van de Stichting Arbouw.

In de bouw-cao is onder andere het recht op periodieke keuringen en bezoek aan het arbo-spreekuur voor werknemers vastgelegd. De keuringen worden afhankelijk van de aard en risico’s van het werk eens in de drie of vijf jaar uitgevoerd. Slechts een klein aantal vooral grote bedrijven geeft er de voorkeur aan het collectieve pakket liever zelf uit te voeren en te betalen. Voor zover er klachten zijn over arbodiensten, gaan die bijna altijd over de niet collectief geregelde ziekteverzuimcontrole en -begeleiding. Vooral over de snelheid waarmee arbodiensten rapporteren over verzuim en de kwaliteit van de rapportages levert klachten op.

Werknemers zijn praktisch allemaal tevreden over de periodieke gezondheidskeuring. Een aantal van hen zou het liefst zien dat de periodieke keuring werd uitgebreid met een spierkrachtonderzoek of conditietest. Ook de frequentie mag van de werknemers hoger zijn dan eens de drie of vijf jaar.

Dankzij de keuringen werd in een aantal gevallen een lichamelijk gebrek of ziekte ontdekt, waarvan de betrokken werknemer zelf niets wist. Van de werknemers kreeg 23 procent een advies voor een andere manier van werken of voor aanpassingen op de werkplek.

Reageer op dit artikel