nieuws

Steigerbouwers eisen deelname aan cao-onderhandelingen Vakbonden ontkennen uitsluitingspraktijken

bouwbreed

“De bouwbonden FNV en CNV werken nauw samen met het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) om gespecialiseerde aannemersbedrijven buiten te sluiten van de cao-onderhandelingen. Hierdoor komen de belangen van werkgevers en werknemers in, bijvoorbeeld, steigermontagebedrijven op de tocht te staan.” Dat zegt de Vereniging van Steiger- en Hoogwerkbedrijven (VSB). Als zij niet snel wordt toegelaten tot de onderhandelingstafel, trekt de vereniging zich terug uit het Onderwijs- en Ontwikkelingsfonds (O en O-fonds).

In een persbericht zegt de organisatie woedend te zijn over de uitsluiting van de cao-onderhandelingen. “Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de bonden allerlei manieren en regeltjes verzinnen om de onderhandelingen te traineren en de VSB van de onderhandelingstafel te weren”, aldus VSB-voorzitter Hans van Leeuwen. De vakbonden ontkennen ten stelligste dat ze de specialisten boycotten. De VSB dreigt zich terug te trekken uit het O en O-fonds als ze niet snel bij de cao-onderhandelingen wordt betrokken. Uit dit fonds worden, onder meer, cursussen voor bouwvakkers vergoed.

Het rommelt al geruime tijd tussen de gespecialiseerde aannemersbedrijven en de werkgevers- en werknemersorganisaties. Twee jaar geleden eiste de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (CONGA), waarbij de VSB is aangesloten, een plaats op aan de onderhandelingstafel. Toen het AVBB dit afwees, spande de CONGA vorig jaar een kort geding aan. De rechter stelde de werkgeversorganisatie in het gelijk. “Hij zag geen reden om in de bestaande situatie in te grijpen, terwijl de VSB voorts haar representativiteit niet kan aantonen”, aldus een toelichting van het AVBB.

Omdat de specialisten niet representatief zouden zijn voor de bedrijven die onder de bouw-cao vallen, wil het AVBB hen niet toelaten tot de onderhandelingen.

‘AVBB-zaak’

Woordvoerders van de Bouw- en Houtbond FNV en van de Hout- en Bouwbond CNV wijzen de beschuldigingen aan hun adres van de hand. Gijs Wildeman (CNV) noemt de aantijgingen “heel vervelend en onterecht. Van ons mogen ze mee doen aan de onderhandelingen. Bovendien biedt de cao voldoende mogelijkheden om zaken te regelen voor de gespecialiseerde aannemers. Zij willen daar niet aan meewerken, omdat ze niet aan de onderhandelingstafel mogen zitten”.

Ook Anne Pols van de Bouw- en Houtbond FNV ontkent de beschuldigingen. “De werknemersorganisaties hebben er geen invloed op, welke werkgevers meedoen aan de onderhandelingen. Dat is een zaak van het AVBB.”

Als de steigerbouwers zich terugtrekken uit het O en O-fonds, derft het fonds jaarlijks f. 4 miljoen. Dit bedrag kan oplopen als ook andere organisaties zich terugtrekken. Het fonds beheert een bedrag van ruim f. 200 miljoen. “Die f. 4 miljoen van ons zullen natuurlijk geen grote problemen veroorzaken”, zegt VSB-woordvoerder Frank Lether, “en daar gaat het ook niet om. Je moet het zien als een gebaar om aan te geven dat het zo niet langer kan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels