nieuws

Sociale partners: Investeringen en sociaal gezicht paars centraal

bouwbreed

Bouwwerkgevers en -werknemers zijn het over een ding eens: het nieuwe kabinet zal een aantal forse beslissingen moeten nemen. De onderwerpen waarover lopen echter uiteen. Waar de werkgevers vooral op zitten te wachten, is besluiten over concrete investeringsprojecten. De werknemers leggen in hun commentaar de nadruk op een meer sociaal gezicht van Paars 2.

AVBB-voorman Elco Brinkman gaat voorlopig uit van een tweede Paars kabinet. “Maar het zal hard werken worden, waarbij concrete investeringen nog het meest op de tocht staan, omdat de meningen erover zo uiteen lopen”, vindt Brinkman. “We kunnen groen bouwen. Of het nu gaat om energiezuinige huizen of openbaar vervoer, dat is geen enkel probleem, maar er hangt wel een prijskaartje aan. En ik vraag me af of de verschillende partijen er wel in zullen slagen om ‘groene’ plannen echt van de grond te krijgen of dat het geheel zal verzanden in een abstract debat zonder dat er maar iets verbetert.” Het veilig stellen van een deugdelijk investeringsprogramma voor grote projecten is zijn enige belangrijke wens voor de komende kabinetsformatie.

“Op sociaal gebied zie ik geen grote problemen en ook het nieuwe belastingplan laat de hypotheekaftrek ongemoeid.”

Zijn vice-voorzitter Warrie Lubberhuizen gaat verder. “Ik verwacht dat in het regeerakkoord ook het nodige zal komen over publiek-private samenwerking. Daarvoor is dan wel een omslag in denken bij de overheid nodig.”

Lubberhuizen vindt het daarnaast hoogstnoodzakelijk dat het komende kabinet besluiten neemt. “Daar heeft het bij dit kabinet aan ontbroken. Neem bijvoorbeeld Schiphol. Als je zegt dat de luchtvaart mag groeien, dan moet je – ook naar het buitenland toe – nu al een milieueffectrapportage starten. Dan laat je zien dat je het serieus meent. Wat hebben we nu voor een besluit, 20.000 vluchten erbij.”

Sociaal beleid

De bouwbonden van CNV en FNV dringen in hun reactie op de verkiezingen er op aan dat het beleid socialer moet worden. Voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond CNV wenst premier Kok aan zijn belofte te houden dat er de komende tijd een socialer beleid moet worden gevoerd. “Hij zal overigens nog een flink robbertje moeten vechten met de VVD, die immers ook flinke winst heeft geboekt”.

Zijn collega Roel de Vries van de bouwbond FNV is het daarmee eens. “Bolkestein dringt niet voor niets aan op een stevig regeerakkoord. Hij wil kennelijk in de Tweede Kamer niet voor de verrassing van een ‘sociale meerderheid’ komen te staan.” Hij noemt een gedetailleerd regeerakkoord een gevaar “zelfs als daarin het wensenlijstje van de bouw- en houtbond FNV wordt overgenomen. Dat is f. 2,5 miljard voor de inkomens van de minima. Verder moet er werk worden gemaakt van het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en gezonde arbeidsverhoudingen”.

Freek van der Meulen vindt ook dat er meer moet worden gedaan voor mensen met een minimum inkomen. En er zal wat hem betreft reparatie van ingrepen in de sociale zekerheid moeten komen. Hij denkt daarbij aan de Algemene Nabestaandenwet en de Ziektewet. Het gevaar van risico-selectie moet worden ingedamd.

Ook de flexibilisering heeft haar grenzen bereikt. “Werknemers zouden zich niet flexibeler moeten opstellen terwijl tegelijkertijd het ontslagrecht wordt versoepeld en de toegang tot de ww wordt beperkt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels