nieuws

Schilders kunnen cao-ultimatum tegemoet zien

bouwbreed

woerden/odijk – De bouwbonden van FNV en CNV hebben hun schildersleden uitgenodigd voor een protestbijeenkomst op maandag 14 juni in de Jaarbeurs. Reden voor het protest is het uitblijven van een nieuwe cao. Er wordt gewerkt aan een ultimatum.

Na vijf onderhandelingsronden zonder resultaat zijn de bonden het zat. De werkgevers, verenigd in de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glasbedrijf in Gouda kunnen die 14de juni een ultimatum verwachten. Gaan zij daaraan voorbij, dan zijn stakingen niet uitgesloten.

Op geen enkel punt is in de cao-onderhandelingen overeenstemming bereikt. Dat komt vooral doordat tijdens vier van de vijf sessies uitsluitend is gesproken over bestrijding van de winterwerkloosheid onder de 30.000 schilders.

Werkgevers willen deze beperken door een verschil in premiehoogte voor de ww aan te brengen. Bij contracten voor onbepaalde tijd zou die premie 3 procent kunnen bedragen tegen 18,7 procent bij een contract voor bepaalde tijd. Dat moet bedrijven stimuleren werknemers in vaste dienst te nemen.

De bonden voelen daar niets voor, omdat dit geen garantie biedt dat werknemers tijdelijk in de ww kunnen worden gestald. Zij zien meer mogelijkheden in verlaging van premies voor bedrijfstakeigen regelingen gedurende de winterperiode. Omdat het werk daarmee goedkoper worden, kan verschuiving van opdrachten van de zomer naar de winter plaatsvinden.

Uit Sectorraad

Nu de bonden elke medewerking aan het voorstel van werkgevers weigeren, hebben die gedreigd uit de Sectorraad Afbouw- en Afwerkingsbedrijfstakken te stappen. Die sectorraad, waarin naast de bouwbonden ook schilderwerkgevers, vloerenleggers en vertegenwoordigers van stukadoorspatroons zitting hebben, voert een sectoraal arbeidsmarktbeleid. Ook adviseert hij het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) over afspraken ten aanzien van de ww-premies.

De werkgevers wensen de Sectorraad als tussenstation te passeren en willen rechtstreeks zaken doen met het LISV, dat voor een experiment met premiedifferentiatie toestemming moet verlenen.

Reageer op dit artikel