nieuws

Rochdale vernieuwt bijzonder wooncomplex

bouwbreed

Bouwvereniging Rochdale heeft de renovatie van het vooroorlogse complex 9 in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp afgerond. De bewoners van de 488 woningen hebben een grote keuzevrijheid gehad in de verbetering van het comfort van hun woning.

De renovatie – een van de laatste grootschalige verbeteringsprojecten in de hoofdstad – heeft f. 35 miljoen gekost. Rochdale heeft hiervoor uit eigen middelen een onrendabele investering van f. 8 miljoen gedaan. Volgens directeur H. Koziolek is de voorbereiding en uitvoering van de renovatie een schoolvoorbeeld van nieuw beleid geweest. Afgezien van een uniforme vernieuwing van het casco van de drie woonblokken, is er maatwerk toegepast.

De bewoners hadden een uitgebreide keuze: van louter aanpassing van het sanitair tot de aanleg van cv en uitbreiding met een extra kapverdieping. Om alle wensen in kaart te brengen is er nauw samengewerkt met een bewonerscommissie. Bovendien kon door de ingrijpende renovatie de leefomgeving worden verbeterd en is met inbraakpreventieve maatregelen de veiligheid vergroot.

Ook is naar de smaak van de bouwvereniging een belangrijk cultuurgoed bewaard. Het complex werd in de jaren twintig ontworpen door de architecten Gulden en Geldmaker en bevat veel elementen van de Amsterdamse School. Bijzondere details zijn bij de renovatie bewaard gebleven. Ook de binnentuinen zijn gereconstrueerd volgens oorspronkelijk ontwerp.

‘Goed werk’

De gemiddelde investering bedroeg ruim f. 70.000 per woning. Huurverhogingen varieren van f. 75 tot f. 110 per maand. De miljoenenbijdrage van de bouwvereniging hangt samen met de aanwezigheid van 110 zogenoemde kapwoningen. Deze woningen werden vlak na de Tweede Wereldoorlog bovenop de bestaande woningen gebouwd. Voor verbetering van deze slecht geisoleerde woningen was geen subsidie beschikbaar.

De directeur-generaal Volkshuisvesting, Leo Kokhuis, verrichtte donderdag de openingshandelingen. Hij prees het goede werk dat de woningbouwvereniging had geleverd. “Ondanks grote technische problemen door zwam en verrotting heeft Rochdale toch in alle stilte doorgezet. De bouwvereniging heeft hiermee een belangrijke impuls gegeven aan de leefbaarheid van deze wijk.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels