nieuws

Rijk investeert flink in behoud Moerdijk

bouwbreed Premium

Het Rijk zal de komende jaren ruim f. 150 miljoen uittrekken voor het behoud van industrieterrein Moerdijk. Met dit geld wil de overheid de bereikbaarheid van het industrieterrein via de waterwegen verbeteren en handhaven. Dit werd gisteren bekend.

Aanleiding voor de investering is, dat de Haringvlietsluizen vanwege milieuaspecten voortaan geopend blijven. Hierdoor kunnen slib en andere deeltjes het industrie- en havengebied binnen komen. Dit gaat ten koste van de diepgang van de havens, waardoor grotere schepen meer moeite krijgen het industriegebied te bereiken. Daarop heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegezegd de komende jaren zeker f. 150 miljoen te reserveren om deze ophogingen uit te baggeren. Directeur van der Pol van het industriegebied reageerde verheugd op deze mededeling, net als de gemeenten Moerdijk, Made en Breda en de provincie Noord-Brabant, alle eigenaar van Moerdijk.

Er was nog meer verheugend nieuws voor het industrie- en havengebied toen gisteren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de jaarrekening van 1997 en de begroting voor dit jaar goedkeurden. De winst van het industrie- en havenschap steeg het afgelopen jaar van f. 5,4 miljoen naar ruim f. 7,6 miljoen. Deze winst is voor een groot deel te danken aan het havenbedrijf. Ook de werkgelegenheid op Moerdijk steeg, naar bijna vijfduizend medewerkers.

Reageer op dit artikel