nieuws

Restauratie monumenten in Belgie kost f. 5 miljard

bouwbreed

De restauratie van alle tienduizend beschermde monumenten in Belgie vergt f. 5 miljard. Alleen al voor het herstellen van de beschermde monumenten in Vlaanderen is f. 3 miljard nodig.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (KBS) werd verricht door het Centrum voor Economische Studies. De man achter deze studie is Marc Rosiers, vroeger hoofdeconoom bij de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), thans directeur-generaal van de Algemene Maatschappij der Suikerfabrikanten van Belgie.

Rosiers berekende hoeveel banen het zou opleveren als de Vlaamse overheid zou besluiten om alle monumenten die daarover in aanmerking komen, zou laten restaureren.

Met een inhaalprogramma van vijftien jaar in Vlaanderen, zou dat volgens Rosiers op 2622 banen per jaar komen. Circa 1860 banen zouden direct gecreeerd worden voor restauratiewerkzaamheden, 762 arbeidsplaatsen bij toeleveringsbedrijven. Het gaat hier veelal om tijdelijke arbeidsplaatsen.

Bekwaam personeel

Volgens Rosiers bestaat 34 procent van de totale restauratiewerkzaamheden uit gevelwerken, 23 procent uit dakwerken en nog eens 23 procent uit algemene werken (fundering, zwambestrijding e.d.). Voor het overige gaat het om timmer-, schilder- en electriciteitswerk. Alles bij elkaar gaat het in deze drie sectoren om een kleine 1200 banen. Juist in deze sectoren is de werkloosheid hoog.

Rosiers meent ook dat het geen probleem kan zijn om op de Vlaamse arbeidsmarkt voldoende bekwaam personeel te vinden. De Vlaamse bouw telt momenteel 15.000 werklozen. Circa 73 procent van de afgestudeerden met een restauratieopleiding vindt momenteel werk buiten de restauratie en meer bepaald in de nieuwbouw.

Stadsverloedering

Vergeleken met Nederland heeft Belgie veel minder beschermde monumenten. In Brussel zijn dat er ongeveer 800, eentiende van het aantal in Amsterdam. Met name in de Belgische hoofdstad zijn sedert het einde van de jaren vijftig tientallen waardevolle bouwwerken opgeofferd aan de financiele belangen van projectontwikkelaars die vaak in ruil voor steekpenningen de nodige vergunningen kregen om kantoren te realiseren op de plaats van monumenten die ze eerst jaren lang lieten verkrotten.

Het schoolvoorbeeld van deze stadsverloedering is de Noordwijk waar hele straten, die het oude hart van Brussel vormden, moesten verdwijnen om plaats te maken voor kantoortorens. Maar ook elders in de Belgische hoofdstad staan momenteel nog steeds honderden gebouwen te verloederen in afwachting van de slopershamer en vervangende nieuwbouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels