nieuws

Premieplan WW staat even op een laag pitje

bouwbreed Premium

den haag – Het AVBB-idee om tien weken eigen risico in te bouwen in de Werkloosheidswet, is voorlopig even op een laag pitje gezet. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) wacht eerst de resultaten van twee onderzoeken af alvorens een oordeel te geven over het plan.

In antwoorden aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel schrijft Hoogervorst dat het AVBB-idee primair gaat over de financiering van de ww. Daarover lopen momenteel twee onderzoeken. Het eerste gaat over de gevolgen van premiedifferentiatie, het tweede omvat een evaluatie van de verlenging van de wachtgeldperiode van dertien naar zesentwintig weken.

Over het fenomeen premiedifferentiatie wordt al enkele jaren gesproken. De gedachte was om bedrijfstakken die veel mensen in de ww zetten, een hogere premie te laten betalen. Daardoor zou die bedrijfstak meer aan werkloosheidspreventie kunnen doen.

Begin 1997 wees het Centraal Planbureau op de gevaren die aan een dergelijk systeem kleven. Volgens het CPB zouden langdurig werklozen nog minder kansen hebben op herintreding in het arbeidsproces. Ook zouden zittende werknemers een veel krachtiger positie krijgen waardoor ze hogere looneisen zouden kunnen stellen.

Namens de bouw fulmineerde AVBB-voorzitter Brinkman tegen de plannen. Een generieke differentiatie van de premie per bedrijfstak zou voor de bouw zeer nadelig uitvallen. Hij becijferde de extra kosten op 150 miljoen gulden.

Continuiteit

Veel denkwerk leverde uiteindelijk een model op dat voor de bouw wel haalbaar was. Het ging daarbij om tien weken eigen risico in de ww per onderneming met een maximum van drie procent van de loonsom. Het grote voordeel hiervan is dat bedrijven die investeren in continuiteit, bijvoorbeeld in de vorm van het gww-jaarmodel, dit direct kunnen merken in de hoogte van de wachtgeldpremie. In het jaarmodel sparen werknemers overuren in de zomer die in de winter worden gebruikt om uit de ww te blijven.

Het AVBB verwacht overigens dat Hoogervorst nog dit najaar komt met wijzigingen in de financiering van de ww. Daarbij zal dan het AVBB-voorstel een rol kunnen spelen. In elk geval wil de bouw dat er een systeem komt op ondernemingsniveau. Daarvan gaat een veel betere werking uit op het gebied van werkloosheidspreventie dan van sectorale of branchegerichte systemen.

Reageer op dit artikel