nieuws

Noord-Holland gaat veel verder met vrijstellingsbeleid voor ontgrondingen

bouwbreed Premium

In Noord-Holland wordt het aantal vrijstellingen van de vergunningsplicht voor ontgrondingen sterk vergroot. Gedeputeerde Staten willen een ruimhartiger beleid voeren. Ze gaan daarmee volgens eigen zeggen “verder dan de overige provincies”.

Dit blijkt uit de nieuwe “Ontgrondingenverordening Noord-Holland”, die aan de Provinciale Staten is voorgelegd. Deze verordening reguleert de grondstoffenstroom voor bouwwerkzaamheden. Over dit beleidsdocument is geen overleg gepleegd met bijvoorbeeld bouwondernemingen, omdat volgens GS “over het ontgrondingsaspect uitvoerig overleg is geweest in het kader van de herziening van de Ontgrondingenwet”.

Opvallend in de verordening is dat geen vergunningsplicht meer geldt voor ontgrondingen, waarbij minder dan 10.000 kubieke meter (circa twee voetbalvelden tot een meter diep) oppervlaktedelfstoffen worden afgevoerd.

In de oude verordening werd als norm voor vrijstelling ongeveer 25.000 kubieke meter aangehouden. Volgens GS ondervangen de gemeentelijke bestemmingsplannen de verruiming van die vrijstelling. Belangen van natuur, landschap en milieu zijn via onder meer deze planologische wetgeving voldoende beschermd.

Ontgrondingen waarbij grote hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen vrijkomen, moeten op grond van de nieuwe verordening worden aangemeld. Volgens GS is dat noodzakelijk voor een goede planning en coordinatie van de bouwstoffenstroom. Onnodige ontgrondingen worden daarmee vermeden. Met de verzamelde gegevens uit de provincie is een actuele grondstoffenbank te realiseren. Die maakt dan weer de in- en verkoop van bouwgrondstoffen gemakkelijker.

Reageer op dit artikel