nieuws

Nieuwe norm voor verdelen stookkosten

bouwbreed

Er is een nieuwe norm voor het verdelen van de warmtekosten in woningen met een collectief verwarmingssysteem. Hoewel het in de praktijk een energiebesparing oplevert van 20 tot 25 procent, wordt warmtekostenverdeelmeting hiermee nog niet verplicht. Woningcorporaties kunnen met de norm echter wel duidelijkheid verschaffen over de methode die zij hanteren.

In tegenstelling tot Duitsland en Denemarken is het in de Nederlandse woningbouw niet verplicht de warmtekosten naar verbruik te verdelen. Veel woningbouwverenigingen hanteren een andere sleutel, bijvoorbeeld de grootte van de woningen, om de stookkosten voor individuele wooneenheden te verrekenen.

De nieuwe norm, NEN 7440, geeft aan in welke situatie welke methode van warmtekostenverdeelmeting geschikt is. De oudste methode bestaat uit verdampingsmeters op radiatoren. De hoeveelheid vloeistof die verdampt is een maat voor de warmteafgifte van de radiator en dus de hoeveelheid warmte die moet worden afgerekend. Een moderne variant daarop is een elektronische meting van het temperatuurverschil tussen de radiator en de ruimte. Een chip registreert dit verschil en rekent de hoeveelheid afgegeven warmte uit, die op een display is af te lezen. In tegenstelling tot de verdampingsmeters is deze methode ook geschikt voor lage-temperatuurverwarming.

Een weinig gebruikte methode is graaddagenmeting. Hierbij wordt in elke woning de gemiddelde ruimtetemperatuur gemeten, evenals de buitentemperatuur. Het verschil is voor elke woning een maat voor de stookkosten. Het nadeel van graaddagenmeting is dat de methode geen rekening houdt met interne warmteproductie, zoninstraling en ventilatie.

De enige exacte methode om het warmtegebruik per bewoner te bepalen, is een meting van zowel het debiet door de radiatoren, als het temperatuurverschil tussen het in- en uitstromende water. Dit is echter alleen mogelijk als elke woning slechts een aanvoerbuis en een retourbuis heeft.

Behalve voor het gebruik van meetapparatuur geeft de nieuwe norm ook regels voor het correct organiseren van de verdeling. Zo wordt aangegeven hoe de heffingsvrije voet van de Regulerende Energiebelasting wordt verrekend, en aan welke eisen de communicatie naar bewoners moet voldoen.

De norm NEN 7440 is verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) in Delft, telefoon 015-2690190.

Reageer op dit artikel