nieuws

Nieuw Arbouw-advies Elektriciteit

bouwbreed Premium

Hoe kunt u voorkomen dat bouwplaatsmedewerkers met elektrische stroom in aanraking komen? Aan welke nieuwe normen moet het aanleggen van een elektrische installatie op de bouwplaats voldoen? En aan welke eisen moeten nieuwe verdeelkasten sinds vorig jaar voldoen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in het Arbouw-advies ‘Elektriciteit’.

Een Arbouw-advies is een soort handleiding bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de bouw. Het nieuwe, herziene en gratis verkrijgbare Arbouw-advies Elektriciteit geeft inzicht in de belangrijkste aspecten en mogelijke risico’s van elektriciteit op de bouwplaats. Hoewel elektriciteit dagelijks wordt gebruikt, denkt men niet altijd aan gevaar en springt men er soms lichtzinnig mee om.

Elektrische stroom is gevaarlijk als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd. Aanraking van onder spanning staande apparaten of leidingen kan zware verbrandingen tot gevolg hebben of zelfs dodelijk zijn. Ook kan brand ontstaan door overbelasting van de elektrische installatie of delen daarvan. Verder zijn er risico’s wanneer gereedschap niet door een deskundige monteur wordt aangepast of gerepareerd.

Het Arbouw-advies geeft onder meer aan welke maatregelen aanrakingsgevaar van apparaten en hun leidingen kunnen voorkomen. Hierbij wordt bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidstransformatoren, scheidingstransformatoren en veiligheidsaardingen belicht.

Ook geeft het advies kort en bondig aan wanneer een aardlekschakelaar onvermijdelijk is en aan welke normen deze sinds vorig jaar moet voldoen. Verder komen eerste hulpverlening en maatregelen na werktijd aan bod, evenals de noodzaak van, installatietekeningen en periodieke inspecties. Het advies bevat tevens een handige controlelijst ‘Elektriciteit algemeen’ voor gebruik op de bouwplaats. Bedrijven in de bouwnijverheid en hun medewerkers kunnen het Arbouw-advies gratis verkrijgen door een faxbericht te sturen naar: 020 – 5805555.

– In deze rubriek belicht Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het cao-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: (0900) 2025312 ( – 0,44 per minuut). Een bestelling faxt u naar (020) 580 5555.

Reageer op dit artikel