nieuws

Niemand kan Nederland in zijn eentje inrichten

bouwbreed Premium

Echte integratie van kennis is pas mogelijk als vertegenwoordigers van alle maatschappelijke geledingen gezamenlijk prioriteiten stellen, gezamenlijk initiatieven nemen en gezamenlijk kennis en financiele middelen ter beschikking stellen. Alleen dan ontstaat er een extra dimensie in de ontwikkeling van kennis voor creatieve oplossingen om schaarse ruimte optimaal te benutten. Dit betoogde ir. Th. Mulder, voorzitter van de CUR, gisteren op de CUR-dag in Gouda.

De dag stond in het teken van de ruimtelijke inrichting van Nederland in de nabije toekomst. In de GWW is in de loop der jaren een intensieve wisselwerking ontstaan tussen de overheid als opdrachtgever en de uitvoerende bouwers. Kennisontwikkelaars als Deltadienst, TU Delft, VBKO en de Unie van Waterschappen vormen al decennia lang een smalle maar hechte keten voor de opbouw van technische kennis ten behoeve van de veiligheid van het land. Maar technische kennis alleen volstaat niet meer. De vraagstukken van tegenwoordig zijn steeds complexer. Er is dan ook kennis nodig over menselijk gedrag en maatschappelijke verhoudingen, over smaken en levenspatronen. Die kennis moet geintegreerd worden met technische kennis.

Die integratie komt alleen tot stand als alle partijen op de kennismarkt met elkaar samenwerken. Kennis die gerelateerd is aan maatschappelijke ontwikkelingen zal gefinancierd moeten worden door de overheid. Die zal daartoe als een partij naar buiten moeten treden om efficienter van zijn middelen gebruik te kunnen maken. “Eenheid en helderheid van overheidswege is geboden”, aldus Mulder. Naarmate het onderzoek zich meer richt op de toepassing van kennis, mag worden verwacht dat het bedrijfsleven gaat bijdragen in de ontwikkeling van kennis. Deze investering geeft op redelijke termijn namelijk uitzicht op rendement. Ook hier geldt dat belangrijke spelers in de transportsector, de landbouw en het bouwbedrijfsleven elkaar zullen moeten vinden.

Door de handen ineen te slaan kan worden voorkomen dat iedereen voor zichzelf gaat zorgen, stelt Mulder.

Reageer op dit artikel