nieuws

Neprom: bezwaren tegen projecten afkopen ‘Inspraakprocedures duren te lang’

bouwbreed

Economisch gedupeerden bij grote projecten moeten sneller en met vooral een flinke geldbuidel worden afgekocht. Ideologische tegenstanders daarentegen zouden wellicht met “zoiets als een groen poldermodel” eerder hun bezwaren tegen een project in kunnen trekken. Het zijn deze twee maatregelen die volgens de Neprom een snellere besluitvorming van grote projecten mogelijk moeten maken.

Jacques van den Hoven, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) wil niet af van de huidige inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming als het gaat om grootschalige projecten. Gisteren tijdens zijn Jaarrede in Kasteel Oud Wassenaar noemde hij dit “een typisch Nederlandse verworvenheid en een groot goed”.

Echter, de inspraakmogelijkheden kosten wel veel proceduretijd. Van den Hoven pleit er dan ook voor dat deze wordt bekort. Momenteel zit er zo’n zeventien jaar tussen idee en uitvoering. De tijdwinst van drie jaar die een rijksprojectenprocedure kan boeken vindt hij te weinig.

Bezwarenmakers

Volgens Van den Hoven zijn er twee soorten bezwarenmakers: de economische gedupeerden en de ideologische tegenstanders. “Wat de eerste categorie betreft, zou overwogen moeten worden om ruimere vergoedingen voor de geleden schade te betalen. Dat kan tijdwinst opleveren en tijd is geld waard. Voor de tweede categorie helpt wellicht zoiets als het ‘groene poldermodel’ dat onlangs door Kok werd gelanceerd.”

Maar ook de gedachten van een sterke bewindspersoon voor de ruimtelijke inrichting of een bijzondere autoriteit spreken de Neprom aan. Alleen tekent de belangenorganisatie daarbij aan dat deze dan wel over voldoende beslissingsbevoegdheid moet beschikken om besluitvormingsprocessen sneller te laten verlopen.

Niet gelukkig

Centraal tijdens het jaarcongres van de Neprom stond de publiek-private samenwerking. Een constructie dat in de visie van de Neprom geen doel op zich is maar een middel. Dat de overheid deze constructie opnieuw lijkt te hebben ontdekt, doet Van den Hoven op zich goed maar plaatst tegelijkertijd de nodige kanttekeningen. Zo wordt de keuze van de pps-pilotprojecten als de HST-stations, de Tweede Maasvlakte en herstructurering als minder gelukkig ervaren.

“De hoge moeilijkheidsgraad ervan brengt het risico van een nieuwe kater over private financiering met zich mee”, aldus Van den Hoven.

Ook ziet de Neprom de Europese aanbestedingsrichtlijnen als een belemmering. “Partijen die investeren in de voorbereiding en de planontwikkeling hebben immers niet de zekerheid dat zij bij de realisatie worden betrokken.” Om dit probleem te tackelen wil de Neprom een vergoeding voor de voorinvesteringen.

Reageer op dit artikel