nieuws

Nederland accepteert betonvloer met ballen

bouwbreed

De traditionele kanaalplaatvloer krijgt concurrentie. De bouwers van de Millenniumtoren in Rotterdam kiezen namelijk voor een nieuw systeem: een betonvloer met kunststof ballen tussen de onder- en bovenwapening. Deze zogenaamde Bubble Deck-vloeren moesten wel eerst zware testen doorstaan. Vanaf eind juni begint het storten van 23.000 vierkante meter Bubble Deck-vloer voor alle verdiepingen van de 150 meter hoge Millenniumtoren.

“Specifieke rekenregels ontbreken nog, maar Bouw- en Woningtoezicht van Rotterdam heeft het geaccepteerd. En dat wil heel wat zeggen. Het is moeilijk te bevatten dat zo’n simpel systeem niet eerder is bedacht. Je zegt al gauw: dat had ik ook wel gekund”, zegt directeur Rob Plug van licentiehouder en verkoper Bubble Deck Nederland BV in Leiden. Om een hoeveelheid van 23.000 vierkante meter te kunnen leveren werkt Plug samen met Dycore Verwo Systems in Breda.

Het systeem is tien jaar geleden uitgevonden door de Deense ingenieur Breuning, die het daarna uitgebreid heeft beproefd. Het grote voordeel van de kunststof ballen tussen de onder- en bovenwapening zit hem in de besparing van materiaal. Ook is er vijftien tot veertig procent minder wapening nodig dan voor een massieve plaatvloer.

Een Bubble Deck-vloer weegt ongeveer evenveel als een kanaalplaatvloer, maar is in twee richtingen dragend, bij overspanningen tot twaalf meter. Omdat dragende balken overbodig zijn, blijft de constructiehoogte beperkt.

Tijdwinst

De grootte van de Nederlandse projecten betekent een doorbraak in de acceptatie van het systeem. Volgens Plug heeft het heel wat inspanning gekost om het systeem in de Millenniumtoren toegepast te krijgen. De voordelen bleken echter zo groot dat de architecten en ontwerpers in een laat stadium nog bereid waren het bouwplan aan te passen. Vijftig tot zestig procent van het detailleringswerk was toen eigenlijk al klaar.

“Het is nog nooit op deze schaal toegepast, dat verklaarde onze huiver”, aldus Piet Brittijn, projectdirecteur van de bouwcombinatie Weena Toren. “Niet minder dan acht constructeurs hebben naar het systeem gekeken. Het voordeel is niet alleen de grotere stabiliteit – er ontstaat een ‘natte knoop’ van beton tussen de dragende kern en de gevelwanden – , maar ook het feit dat er geen sprake is van een zeeg. We kunnen gelijk het plafond afwerken. Bij een kanaalplaatvloer moeten we er altijd een plafond onder hangen. Door de grotere breedte van een Bubble Deck-vloer boeken we tijdwinst. Er zijn zo minder hijshandelingen nodig, mede waardoor we een verdieping met onze twee kranen nu in vier dagen kunnen maken in plaats van vijf.”

Het berekenen van de Bubble Deckvloeren vormt nog een probleem, omdat er in Nederland geen rekenregels of voorschriften bestaan die zijn toegesneden op het nieuwe systeem. Berekenen volgens de gangbare voorschriften leidt tot overdimensionering.

Terwijl naburige landen de regels inmiddels hebben aangepast, is de Nederlandse regelgever strikt bij de toepassing van Bubble Deck. De overheid kiest voor veilig, ondanks de Deense proeven en Breunings rekenwerk.

Hoge verwachtingen

Plug is bezig met het opstarten van een project, onder leiding van professor Walraven van de Technische Universiteit Delft, om uniforme rekenregels op te stellen. Zo is het bij breedplaatvloeren en staalplaatbetonvloeren ook gegaan. De voorschriften voor betonconstructies (VBC) zullen gewijzigd moeten worden. Maar voordat de nieuwe regels zijn uitgewerkt, zullen er nog wel anderhalf tot twee jaar verstrijken

Tot die tijd wordt Bubble Deck berekend volgens bestaande regelgeving. Een vloer die Breuning berekende op een dikte van 28 centimeter, wordt hierdoor tot 34 centimeter overgedimensioneerd. Desondanks kan een betonnen vloer met kunststof ballen goedkoper uitvallen dan breedplaat- of kanaalplaatvloeren.

Directeur Plug heeft hoge verwachtingen van het Bubble Deck-systeem en is er al vanaf het begin enthousiast over geweest. Hij noemt het veelzeggend dat de dienst bouw- en woningtoezicht van Rotterdam grootschalige toepassing in de Millenniumtoren heeft geaccepteerd.

“De overdimensionering en ontbrekende regelgeving ten spijt kan Bubble Deck concurreren met de gebruikelijke kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren.”

Reageer op dit artikel