nieuws

Mogelijke vierde schadeclaim in twee weken voor Breda Woningbouwverenigingen zien hun kansen schoon

bouwbreed Premium

Na Amstelland Vastgoed en Heijmans Vastgoed, het Amsterdamse Decodamum en Het Turfschip in Breda, hebben nu ook twee Bredase woningbouworganisaties plannen om een schadevergoeding te eisen van de gemeente Breda. Het zou hierbij gaan om een bedrag van zeven miljoen gulden. Voor de vierde keer in twee weken tijd is er sprake van een mogelijke schadeclaim tegen Breda.

Eerder maakten Amstelland en Heijmans al bekend een schadeclaim van meer dan een miljoen in te dienen vanwege niet nagekomen afspraken van de gemeente Breda omtrent de bouw van 1500 woningen. In deze zaak zijn nog getuigenverhoren gaande voordat een mogelijke schadevergoeding geeist wordt. Ook de Amsterdamse ontwikkelaar Decodamum heeft een zaak tegen Breda lopen in verband met de afgeketste ontwikkeling van een groot winkelcentrum in de Baroniestad. Deze zaak dient momenteel bij de Raad van State. Afgelopen woensdag nog meldde deze krant over een derde claim, ditmaal van het congrescentrum Het Turfschip, dat vanwege oneerlijke concurrentie met het Bredase Chasse Theater mogelijk een zaak tegen de gemeente Breda aanspant.

Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda en Woningstichting St. Joseph zien nu ook hun kansen schoon in een zaak tegen de gemeente Breda, die momenteel bij de Kroon loopt. Mocht de Raad van State de twee woningbouwverenigingen in het gelijk stellen, dan kunnen zij wellicht een schadevergoeding van zeven miljoen gulden eisen.

De woningbouworganisaties hebben in 1994 getracht stichtingen op te zetten met als doel respectievelijk drie en vier miljoen gulden te besparen op BTW-verplichtingen. Deze lucratieve constructie zou volgens de verenigingen gebruikt worden om de huren voor huizen in de sociale sector te verlagen. De constructie vond echter geen doorgang, aangezien de gemeente Breda na een negatief advies van het ministerie van VROM besloot de BTW-constructie te verbieden.

Opmerkelijk hierin is het feit dat de gemeente zelf deze constructie wel had toegepast bij de bouw van het nieuwe Stadskantoor in Breda in 1995. In dat jaar werd de mogelijkheid van een dergelijke constructie afgeschaft.

Proefproces

De zaak, die bij de Raad van State loopt, gaat voornamelijk over de vraag of een gemeente woningbouworganisaties de oprichting van andere rechtspersonen mag verbieden. “Het was geen louche constructie of zo”, zei directeur J. Smit van Volkshuisvesting Breda hierover in De Stem.

Mogelijkerwijs kan de zaak ook gezien worden als een proefproces. Woningbouwverenigingen in Nederland hebben deze constructie veelvuldig toegepast in het verleden, maar 58 van de 87 betrokken organisaties hebben een verbod hiervoor gekregen van de desbetreffende gemeenten. Bij een gelijk van de Kroon verwachten de partijen dat er nog meer processen tegen deze gemeenten zullen volgen.

De gemeente Breda reageerde afgelopen woensdag al vrij laconiek op de regen van schadeclaims, die momenteel op de mat van het Stadskantoor in de Baroniestad vallen. “Wij staan sterk in deze situaties”, zo verduidelijkte een voorlichter.

Reageer op dit artikel