nieuws

Moerasjes zuiveren wegwater Rijkswaterstaat voert proeven uit

bouwbreed

haarlem – Rijkswaterstaat gaat proeven nemen om het regenwater dat van snelwegen afstroomt, met moeraslandjes te zuiveren. Rietkragen en zandfilters langs de A1 moeten de zware metalen en PAK’s uit het licht vervuilde water opnemen.

Met helofytenfilters of moerasjes wordt al een aantal jaren geexperimenteerd voor het zuiveren van huishoudwater in nieuwbouwwijken. Rietkragen breken de fosfaten af, die in het douche en afwaswater zitten. Daarna kan het water nogmaals worden gebruikt om bijvoorbeeld het toilet mee door te spoelen.

Regenwater dat van snelwegen afstroomt, heeft echter een andere samenstelling. Vangrails en lantaarnpalen zijn verantwoordelijk voor een fiks gehalte aan zware metalen; auto’s tekenen met hun uitstoot voor de zogenaamde PAK’s en dan is er nog wat olie dat met het regenwater meespoelt. Tot nu toe wordt dat licht verontreinigde mengsel overal rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater. Twee districten van Rijkswaterstaat zijn onafhankelijk van elkaar tot de conclusie gekomen, dat dit niet zo netjes is. Met een schuin oog kijkend naar de ontwikkelingen in vele Vinex-wijken, willen ze de helofytenfilters ook eens uitproberen voor hun wegwater.

Effectief

Of die oplossing effectief is, durft beleidsmedewerker milieu Paul Flapper van Rijkswaterstaat in Haarlem niet te zeggen. “Dat gaan we nu juist onderzoeken, met twee proefveldjes. Een rechttoe-rechtaan moerasje met een oppervlakte van 300 vierkante meter en een wat ingewikkelder versie met regelapparatuur en pompen die een constante watertoevoer garanderen. De laatste proefopstelling meet 200 vierkante meter en is bovendien onderverdeeld in drie vakken, zodat ook kan worden gekeken wat uberhaupt de invloed is van het riet. Want volgens Flapper staat nog lang niet vast dat riet daadwerkelijk zware metalen opneemt. “Misschien ligt de functie er wel vooral in, dat de wortels van het riet het zandfilter wat beter open houden.”

Verbranden

Heel wat stelliger zijn ze wat dat betreft in Zeeland, waar Rijkswaterstaat de Vlaketunnel op Zuid-Beveland wil afwateren via een moerasje. Daar wordt ervanuit gegaan dat het riet zoveel zware metalen zal opnemen, dat het na de jaarlijkse maaibeurt als chemisch afval moet worden verbrand. Maar in Zeeland zijn ze nog beduidend minder ver in de planvorming. Een extern bureau studeert nog op wat er wel en niet mag worden verwacht van de moerasjes.

Rijkswaterstaat Noord-Holland is al in de besteksfase. Dit najaar moet met de aanleg van de twee moerasjes worden begonnen langs de A1 bij Laren. Dat kost zo’n 300.000 gulden, waarmee het water van ongeveer twee kilometer wegdek behandeld is. De komende vier tot vijf jaar onderzoeken milieukundigen de proefveldjes nauwgezet, om te kijken wat precies met de zware metalen, de PAK’s en de olieresten gebeurt. Flapper verwacht dat de bodems van de moerasjes op zijn vroegst na vijftien jaar zijn verzadigd zijn en moeten worden gesaneerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels