nieuws

Krotten

bouwbreed

Af en toe zie je ze nog: krotten. Half ineengezakte, verlaten huizen, scholen, boerderijen en fabrieken. Zouden krotten ook geregistreerd worden? Ik weet het eigenlijk niet.

Hoe dan ook, het ging niet over krotten op het NVOB-congres van eind april. Wel over de vraag hoe je kunt voorkomen dat een bouwwerk tot krot verwordt. Het thema van de conferentie was de herstructurering van de oude wijken en buurten in onze steden. Een kwestie van ontwikkelingssamenwerking, zo begreep ik die dag.

Herstructurering is volgens de NVOB een belangrijk onderwerp. Ongetwijfeld. Maar hoe zou het zitten met de oude buurten en wijken in onze dorpen? Die zijn er toch ook om opgeknapt te worden?

Sommige onderwerpen komen op gezette tijden terug, ook in de bouw. Op 9 mei 1953 organiseerde het toenmalige Nederlands Verbond van Vakverenigingen en de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond een demonstratief congres in Amsterdam. De werkloosheid onder bouwvakkers was hoog. En de woningnood ook.

Op het congres lieten deskundigen van Rijk, gemeenten en vakbeweging hun licht schijnen over de krotopruiming in ons land. Andere onderwerpen waren de sanering van wijken, de vernieuwing van stads- en dorpskernen, het huurvraagstuk en de werkgelegenheid.

Een van de sprekers was de voormalige minister van wederopbouw en volkshuisvesting, J. In ’t Veld. De minister pleitte voor een structuurplan met kernverbeteringsplan voor elke gemeente. Daarin moest plaats zijn voor verkeersverbetering en sanering van verouderde wijken.

Sinds dat demonstratieve congres zijn er al heel wat krotten gesloopt en vele nieuwe bijgebouwd. De nieuwbouw van toen is intussen weer toe aan een opknapbeurt. Vandaar dat het NVOB aan dit onderwerp anno 1998 opnieuw aandacht schonk.

Intussen laait de discussie over de infrastructuur weer op. Het bedrijfsleven, verenigd in het VNO-NCW, wil uit eigen zak tolwegen aanleggen en exploiteren. Als voorbeeld noemde het recentelijk een extra A4 en een extra A2. Tol heffen is trouwens niets nieuws. Ook op de oude handelsroutes van weleer werd de passerende handelaren om betaling gevraagd.

Intussen klagen sommige aannemers over het grote aantal voorschriften en bouwnormen – duur en tijdrovend zouden ze zijn. Maar er zit ook een groot voordeel aan: kwaliteit. Kwaliteitsnormen kunnen voorkomen dat een bouwwerk voortijdig verkrot.

Bouwnormen hebben te maken met allerlei technische onderwerpen en evenzovele ijverige Normcommissies. Het resultaat: voorschriften voor vloerdikte, glasdikte, daglicht en gehorigheid. Het staat allemaal geschreven in de handboeken van het Nederlandse Normalisatie Instituut.

Reageer op dit artikel