nieuws

‘Keurmerk veilig wonen valt in verkeerde handen’

bouwbreed Premium

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen loopt gevaar. De Vereniging Eigen Huis luidt de noodklok na een bliksemonderzoek bij de zogenaamde Borg-bedrijven, een groep particuliere beveiligingsbedrijven die het keurmerk gaat verstrekken. En de conclusie is verontrustend: het keurmerk is bij deze bedrijven niet in veilige handen.

Eigen Huis had vanaf het begin al bezwaar tegen het plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de Borg-bedrijven in de schakelen. “De problemen bij zo’n constructie zijn voorspelbaar. Het beveiligingsbedrijf geeft de consument advies, voert vervolgens de geadviseerde maatregelen uit en verleent het keurmerk”, aldus Eigen Huis. Bovendien zijn voor de verkrijging van het keurmerk vaak bouwtechnische maatregelen voldoende en daarin zijn de Borg-bedrijven niet erg geinteresseerd. Van oorsprong zijn ze namelijk vooral gericht op de verkoop van dure alarminstallaties.

Eigen Huis checkte zijn vermoeden en stelde een bliksemonderzoek in. Bij 37 Borg-bedrijven werden 67 offertes aangevraagd voor de maatregelen die nodig zijn om een huis te laten voldoen aan de normen van het Politiekeurmerk. De politie beoordeelde de prijsopgave en kwam tot de conclusie dat geen van alle voldeed aan de eisen van het keurmerk.

Kritiek komt te vroeg

Vervolgens trok Eigen Huis aan de bel bij het ministerie, dat toezegde op korte termijn maatregelen te treffen. Zo zal onder andere de groep bedrijven die het keurmerk mag afgeven worden uitgebreid met specialisten in bouwtechnische beveiliging. Ook komt er een controlesysteem voor de beoordeling van offertes en adviezen en een afsplitsing van uitsluitend in ‘elektronische maatregelen’ geinteresseerde bedrijven.

Het Servicepunt Veilig Wonen van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting wenst de kritiek van Eigen Huis wel wat te nuanceren.

De kritiek komt te vroeg, aldus mevrouw Reijnhoudt van het Servicepunt. “We zitten midden in het proces van onderhandeling met Borg-bedrijven om te komen tot een goede manier van werken. Dit experiment krijgt dan gestalte door opzet en ondertekening van convenanten, waarin precies staat vermeld wat van partijen mag worden verwacht.”

Daarom is het jammer dat Eigen Huis nu met deze klachten naar buiten komt. Reijnhoudt wenst nog op te merken dat Borg-bedrijven niet verplicht zijn materialen te leveren, zoals die in het Politiekeurmerk worden beschreven.

Geen commentaar

De Stichting Borg, onderdeel van het Nationaal Centrum voor Preventie, zegt de kritiek van Eigen Huis niet te kennen, wil het persbericht daarover ook niet lezen en weigert ieder commentaar.

Eigen Huis luidt de noodklok

Reageer op dit artikel