nieuws

‘Invoering groen belastingstelsel gunstig voor bouw’

bouwbreed

Bouwbedrijven kunnen jaarlijks hun omzet met een half procent verhogen als de overheid een ‘groen belastingstelsel’ invoert. Deze nieuwe vorm van heffing kan binnen vier jaar een feit zijn. Dit zegt dr. G. Kelfkens van de Stichting Natuur en Milieu te Utrecht.

Het belastingstelsel dat Natuur en Milieu voor ogen staat, komt vooral de grote en middelgrote aannemers ten goede. Zo zal de combinatie NBM-Amstelland/ Wilma – goed voor een gemiddelde jaaromzet van f. 5,2 miljard – er op jaarbasis f. 25 miljoen op vooruit gaan. Een middelgrote aannemer met een jaaromzet van f. 50 miljoen ziet zijn verdiensten met f. 250.000 groeien, terwijl een kleine aannemer die per jaar f. 250.000 omzet, er f. 1250 op vooruit gaat. Uitgaande van een gemiddelde jaaromzet van f. 68 miljard voor de totale bouw, betekent het groene belastingstelsel een jaarlijkse omzetstijging van f. 340 miljoen.

‘Vergroening’ van het belastingstelsel komt neer op een verlaging van de inkomstenbelasting en een verhoging van de milieubelasting. Met andere woorden: werk dat ten koste gaat van de natuur of het milieu, wordt extra belast.

Omdat de bouw het gebruik van milieuvriendelijke producten bevordert, zal de omzet van aannemers stijgen, zo verwacht Kelfkens. Daarnaast pakt een hogere heffing op energie voor de bouw gunstig uit want onder meer de stookkosten zullen stijgen en dat leidt tot een toenemende vraag naar duurzaam gebouwde panden. Bovendien zullen eigenaren van bestaande gebouwen deze willen aanpassen om hoge energiekosten uit te sparen en ook dat levert werk op.

Onder supervisie van de Stichting Natuur en Milieu verscheen onlangs het rapport ‘Pleidooi voor een groener belastingstelsel’. Het werkstuk werd namens onder meer de vakbonden, milieuorganisaties en politieke jongerenorganisaties gepresenteerd aan de Tweede Kamer. “Het gebruik, of liever het misbruik van natuur en milieu bij het produceren en consumeren van goederen en diensten wordt nog te weinig in rekening gebracht”, aldus het rapport.

Kelfkens benadrukt dat deze passage niet verwijst naar de activiteiten van aannemersbedrijven. “De bouw wordt ten onrechte verweten onzorgvuldig met het milieu om te gaan”, aldus Kelfkens. “Enkele individuele uitzonderingen daargelaten, valt de vervuiling door bouwbedrijven erg mee. Wij zijn dan ook zeker niet ontevreden over de bouw.”

Transport

Een groen belastingstelsel brengt overigens met zich mee dat het transport van bouwmaterialen duurder wordt en dat relativeert de verwachtingen over omzetstijging enigszins. Vooral voor bedrijven die hun materiaal betrekken van leveranciers in een ander deel van het land zullen de kosten stijgen. “Het zal zeker de discussie over de wijze van transport aanwakkeren”, voorspelt Kelfkens. Hij verwacht echter niet dat de transportkosten voor de bouw zodanig de pan uit zullen rijzen dat de extra omzet hierdoor wordt opgeslokt.

Het nieuwe belastingstelsel kan technisch gezien per 1 januari 2000 van kracht worden. “Dat is natuurlijk een heel korte termijn en misschien zal het zo snel niet gaan, maar in elk geval moet het in de komende kabinetsperiode kunnen worden ingevoerd.”

Reageer op dit artikel