nieuws

‘Indirecte arbeidskosten bouw moeten omlaag’

bouwbreed

De commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement wil dat de lidstaten van de EU de indirecte arbeidskosten in de bouw verlagen. Het gaat vooral om de kosten van laag gekwalificeerde arbeid.

Aan de sociale partners in de EU vraagt de parlementscommissie onderhandelingen te beginnen over een kaderovereenkomst met betrekking tot werkgelegenheid en arbeidsorganisatie in de bouw. Daarbij denkt de commissie aan een gedragscode met het oog op de naleving van de minimumarbeidsvoorschriften, zoals die zijn vastgelegd in de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Geneve. Het gaat met name om het verbod op kinderarbeid en de bestrijding van zwartwerk.

De parlementscommissie werkgelegenheid en sociale zaken zegt een en ander in haar reactie op de plannen van de Europese Commissie om het concurrentievermogen van de bouwnijverheid te verbeteren.

“Als gevolg van het hoge percentage ongekwalificeerde arbeid is de verlaging van de indirecte salariskosten in de bouw van groot belang. Verlaging van de lasten die moeten worden betaald over het loon zou bijdragen tot een vermindering van de clandestiene arbeid, die in de bouw veel vaker voorkomt dan in andere sectoren”, zo zegt de commissie.

De parlementscommissie werkgelegenheid en sociale zaken is niet tevreden over de naleving van de Europese richtlijn op het vlak van de minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. Ze geeft de Europese Commissie een veeg uit de pan, omdat deze de vertaling van de richtlijn naar de bouw nog niet heeft onderzocht.

Reageer op dit artikel