nieuws

Hernieuwde aanpak bodemverontreiniging met zware metalen

bouwbreed Premium

De Kempen moet worden beschouwd als het grootste aaneengesloten gebied met bodemverontreiniging in Nederland. Dat staat te lezen in de intentieverklaring ‘Bodemverontreiniging de Nederlandse Kempen’, die door minister De Boer en de milieugedeputeerden De Waal van Limburg en Verheijen van Noord-Brabant is ondertekend. De ondertekening is het sein voor een hernieuwde aanpak van de bodemverontreiniging met zware metalen. Doel is te komen tot een duurzaam bodemgebruik. Daarvoor zullen eerste concrete uitvoeringsprojecten worden uitgewerkt.

Ondanks de verontreiniging lijkt het niet gevaarlijk om in De Kempen te wonen. Wel is aantasting van bodemprocessen, grondwater en ecosystemen mogelijk.

Reageer op dit artikel