nieuws

Heerenveen wil 2700 woningen bijbouwen

bouwbreed

De gemeente Heerenveen heeft tot 2010 behoefte aan 2400 nieuwe woningen. Maar het college van Burgemeester en Wethouders gaat in de planning uit van een overcapaciteit van ongeveer tien procent. Niet alleen om rekening te kunnen houden met vervanging van woningen in het kader van herstructurering. Maar ook om enige flexibiliteit binnen het woningbouwprogramma te houden, waardoor tijdig kan worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden.

Dit beleid wordt voorgesteld door het college van Heerenveen, als uitvloeisel van een onderzoek naar de woningmarkt zijn gemeente. Met name de situatie in de bestaande woningvoorraad is daarbij als leidraad genomen.

Daaruit blijkt dat in de huursector vooral een overschot dreigt aan flatcomplexen zonder lift en aan eengezinswoningen in een rij. Bovendien is er sprake van verschuiving van huur naar koop en met name duurdere koopwoningen zijn dan in trek.

Vestigers op de woningmarkt zijn vooral geinteresseerd in duurdere halfvrijstaande of vrijstaande woningen in de koopsector. Volgens het college van B en W is de bouw van die woningtypen “klaarblijkelijk achtergebleven bij de marktvraag waardoor veel mogelijke vestigers zijn uitgeweken naar plaatsen waar wel voldoende nieuwe woningen in die segmenten zijn gerealiseerd”.

De geplande bouw van 2700 nieuwe woningen zal in elk geval voor een belangrijk deel gericht worden op de koopsector.

Overigens houdt het voorziene beleid van Heerenveen onverkort vast aan handhaving van het groeiklassen-systeem voor de dorpen die onder de gemeente ressorteren.

Reageer op dit artikel