nieuws

Handboek helpt bij duurzaam woningbeheer

bouwbreed Premium

Om corporaties te helpen bij het duurzaam beheren van hun woningen hebben de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) een handleiding samengesteld. De handleiding, Duwon, helpt bij het integreren van duurzaamheid in de planning van onderhoud en renovatie.

Het handboek geeft beheerders de vrijheid om zelf prioriteiten te stellen. Zo moeten ze zelf aangeven hoe belangrijk waterbesparing, energie-efficientie, binnenmilieu en de keuze voor duurzame materialen zijn. Op basis van de prioriteiten kan een beheerder zijn beheersstrategie bepalen. De handleiding stelt nadrukkelijk dat duurzaam beheer meer is dan het doorvoeren van maatregelen uit Nationaal Pakket. Zo is repareren vanuit milieuoptiek meestal te verkiezen boven vervangen. Dit vereist meer flexibiliteit, want reparaties zijn moeilijker vooraf te plannen.

Als de beheerder zijn strategie heeft bepaald, kan hij per gebouw een onderhoudsconcept kiezen, varierend van standaard onderhoud tot volledig herstructureren. Hierbij spelen het bouwjaar van de woning en de gewenste restlevensduur een belangrijke rol. Vervolgens geeft het handboek concreet aan welke maatregelen moeten worden genomen om aan alle doelen te voldoen. Op deze manier krijgt een beheerder inzicht in de consequenties van een bepaalde keuze.

Ook biedt Duwon diverse hulpmiddelen, waaronder de maatlat binnenmilieu, die op een gemakkelijke manier inzicht geeft in vijf aspecten van het binnenklimaat.

Het handboek ‘Duwon, handleiding voor duurzaam woningbeheer’ kost f. 75,- en is verkrijgbaar bij de DuBo-Infodesk, telefoon 0900-2025040.

Reageer op dit artikel