nieuws

Groningen voert plannen consequent door Wethouder Willem Smink volgt lijn van illustere voorgangers

bouwbreed

groningen – Max van den Berg ging hem voor. Evenals de eigenzinnige Ypke Gietema. Groningens wethouder Ruimtelijke Ordening en loco-burgemeester Willem Smink zet hun jarenlange traditie van opzienbarende bouwplannen voort. En er is veel te doen in de stad Groningen.

De regiovisie Groningen-Assen 2030 werpt zijn schaduw vooruit, de verbouwingsplannen van de Grote Markt met een ondergrondse parkeergarage en ondergrondse winkels houdt de gemoederen bezig. De sloop van 8000 huurwoningen in diverse stadswijken leidt tot protesten. Wethouder Willem Smink is de kapitein op het vlotgetrokken schip. Door het huidige nieuwbouwbeleid is de stadsbevolking weer gestegen tot boven de 171.000.

Wat gebeurt er eigenlijk niet in de stad Groningen op bouwgebied. Twee weken geleden is het eerste bouwplan ingediend voor de invulling van de nieuwe autoluwe woonwijk Ciboga met kantoorruimten en een ondergrondse parkeergarage voor 1250 auto’s. Een duur project waarvoor de gemeente rekent op een fors aandeel van het Rijk. “Als je goed op de kaart kijkt, valt je op dat het terrein van de oude gasfabriek een enorme versterking voor de binnenstad kan betekenen”, zegt Smink. “Vanuit mijn visie begin je bij de ruimtelijke ordening. Als dit terrein eenmaal bebouwd is, versterkt het de interne structuur van de stad.”

Ook is het stedenbouwkundige plan voor de Grote Markt in ontwikkeling. “Een uniek plan”, zegt Willem Smink. “En het kost de gemeente geen cent omdat de belanghebbende bedrijven alles bekostigen. We proberen de publieke en commerciele belangen zoveel mogelijk te verenigen. Maar als er geen ondergrondse parkeergarage komt, gaat het hele plan niet door. Ik ben erg optimistisch. Eind juni, begin juli gaan B en W over de ontwikkeling praten. In september, oktober gaan de definitieve plannen naar de gemeenteraad.”

Goals down

“Goals down, plans up”. Dat is het fraaie uitgangspunt van

Smink. “Dat betekent dat de bouwplannen op stadsniveau worden geformuleerd en op wijkniveau worden uitgewerkt. Uiteraard krijg je in eerste instantie veel kritiek. Maar ik constateer dat we in wijken als Paddepoel, Oosterpark en Vinkhuizen nu heel harmonieus met elkaar samenwerken.”

Gevolg van de samenwerking is dat er over een paar weken een nieuw uitgewerkt plan komt voor de sloop van 750 woningen en de bouw van driehonderd nieuwe woningen in Vinkhuizen. Aanvankelijk zouden er in een keer 1500 woningen tegen de vlakte gaan. “De ambitie blijft hetzelfde. Maar door de termijn van tien jaar terug te brengen tot vijf, is het geheel qua financiering beter te overzien”, verklaart Smink.

FC Groningen

Een heel mooi project vindt hij de nieuwbouwplannen voor het stadion van FC Groningen. Onderhandelingen zijn gaande met een Limburgse architect. “Het wordt niet alleen een stadion maar eigenlijk meer een hele stadswijk”, zegt Smink. “Het wordt een terrein van 200.000 vierkante meter. Er komen kantoren en woningen. Het stadion komt op een binnenplein. Het wordt een park en een uitgaanscentrum. Ik vind dit het spannendste project van de komende jaren.”

Tot nu toe heeft de wethouder alleen maar positieve reacties gehad op de bouwplannen. “In het plan is ook een treinstation opgenomen. En zeker als de hogesnelheidstrein hier ooit gaat rijden, wordt het prachtig. Ik ga er vanuit dat de hoge snelheidstrein hier zeker zal komen.”

Ook de komst van een stripmuseum naar Groningen houdt de gemoederen al een tijdje bezig.

Smink: “De stichting die het museum voorbereidde, toonde te weinig commerciele slagkracht. Daarom zijn we in zee gegaan met Wilma Vastgoed. De komende twee weken komen we met nieuwe plannen naar buiten.”

De regiovisie Groningen-Assen tot het jaar 2030 bezorgt de Groningse wethouder hoofdbrekens. “Maar”, zegt hij, “toch is de visie uniek in zijn soort. Steden hebben natuurlijk andere knelpunten dan het platteland. Maar we zijn met elkaar op zoek naar de samenhang. In het Noorden hebben we nog een zogeheten ontspannen woningmarkt. Vijftien gemeentebesturen en twee provincies werken samen om het Noorden ook in de toekomst leefbaar te houden. Uiteraard is er concurrentie en zijn er belangenverschillen. In Delfzijl spelen andere zaken dan in Heerenveen. Maar we gaan uit van de gemeenschappelijke mogelijkheden. En dat werkt.”

Gekrakeel

Er liggen dus veel plannen op het bord van Smink. Plannen waar op zijn zachtst gezegd gekrakeel over is. Maar de wethouder wijst er met klem op dat bouwplannen in Groningen ook worden uitgevoerd. “We kunnen als gemeentebestuur al decennia lang alles consequent doorzetten. Het werken aan de stad houdt voor ons na vier jaar niet op. Dat scheelt natuurlijk.”

‘De invulling van 200.000 vierkante meter rond het nieuwe stadion,

dat is pas een spannend project’

De Groningse wethouder Smink van Openbare Ruimte .

Foto: Jan Willem van Vliet

Reageer op dit artikel