nieuws

Gezondheidsraad beoordeelt studies effecten oplosmiddelen

bouwbreed Premium

den haag – De Gezondheidsraad krijgt opdracht recente onderzoeken die aantonen dat er een verband is tussen vruchtbaarheidsklachten en het werken met oplosmiddelen nader te bestuderen. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt een adviesaanvraag aan in antwoorden op schriftelijke vragen van de SP-Kamerleden Kant en De Wit.

De twee Kamerleden wilden van hem en minister Borst van Volksgezondheid weten hoe zij een promotieonderzoek interpreteren van ir. E. Tielemans van de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daarbij werden de gegevens geanalyseerd van patienten – onder wie schilders – die zich met vruchtbaarheidsproblemen meldden bij de academische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht. Volgens de onderzoeker werd niet aangetoond dat oplosmiddelen de oorzaak zijn van onvruchtbaarheid. Wel werd vastgesteld dat door het werken met verhoogde concentraties oplosmiddelen (het ging hier om tolueen en xyleen, beide verwerkt in onder meer verf) de kans op onvruchtbaarheid toeneemt, zeker als al sprake is van een verminderde vruchtbaarheid.

Niet bekend

De staatssecretaris wil nu dat de Gezondheidsraad antwoord geeft op de vraag of er daadwerkelijk verband is tussen het werken met oplosmiddelen en onvruchtbaarheid. Ook moet dit adviesorgaan nagaan of er kennislacunes zijn. Als dat zo is, zal Hoogervorst bezien of nader onderzoek nodig is en of de overheid dat in gang moet zetten.

Reageer op dit artikel