nieuws

Gemeente Borne in de maag met planschade

bouwbreed

Gemeenten dreigen in de problemen te komen doordat ze burgers niet mogen laten opdraaien voor schade die voortvloeit uit de wijziging van een bestemmingsplan. Een inwoner van Zenderen (gemeente Borne) weigert zijn buren deze zogenaamde planschade te betalen, hoewel hij daartoe een verklaring had ondertekend. De man beroept zich op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die voorschrijft dat de overheid planschade betaalt.

De gemeente Borne is niet zeker van haar zaak en heeft de betrokkene nogmaals aangeschreven. Blijft de man weigeren de schade van zijn buren te vergoeden, dan stapt de gemeente naar de rechter om een uitspraak ten principale uit te lokken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente bestaat er nog geen jurisprudentie over deze rechtsvraag: “Steeds meer gemeenten laten particulieren een verklaring tekenen om zelf gevrijwaard te blijven van planschade. Een bindende uitspraak is hier dus van belang.”

Om haar risico’s af te dekken laat Borne ook projectontwikkelaars schriftelijk verklaren dat ze de schade door bestemmingsplan-wijzigingen voor hun rekening nemen.

Burgers kunnen de laatste jaren makkelijker een vergoeding voor planschade claimen. In dit geval mocht de Zendernaar een woning bouwen op een stuk grond waarvan de bestemming ‘tuin’ was. De gemeente wilde het bestemmingsplan wijzigen mits de man zou verklaren, voor de eventuele planschade op te willen draaien. Volgens de gemeente is dat billijk wanneer de wijziging in het belang is van de grondeigenaar.

Twee buren dienden claims in bij de gemeente en een onafhankelijke beoordelingscommissie bepaalde de schade op f. 27.500. De gemeente stuurde de nota volgens afspraak door naar de inwoner van Zenderen, die echter met een beroep op de wet weigert te betalen.

Reageer op dit artikel