nieuws

Fiscus frustreert verkoop corporatiewoningen

bouwbreed Premium

De belastingdienst frustreert de verkoop van corporatiewoningen aan mensen met lage inkomens. Bepaalde vormen van maatschappelijk gebonden eigendom worden niet gezien als eigendom, waardoor de kopers geen aftrek van hypotheekrente krijgen. “Dit in is strijd met het overheidsbeleid”, aldus de vereniging van woningcorporaties Aedes.

In een brandbrief aan staatssecretaris Vermeend van Financien schrijft Aedes-directeur Willem van Leeuwen dat een aantal corporaties inmiddels geen toestemming meer krijgt bepaalde eigendomsvormen in aanmerking te laten komen voor de eigen woningregeling in de Wet op de inkomstenbelasting. In de praktijk betekent dit dat de financieringsrente niet langer aftrekbaar is.

“Het gevolg is dat deze eigendomsvormen financieel onhaalbaar worden voor de inkomensgroepen waarvoor ze met name zijn bedoeld. Daardoor wordt het voor hen feitelijk niet mogelijk zich een eigen woning te verwerven. Dit is in strijd met de doelstellingen van het rijksbeleid”, aldus Van Leeuwen.

Hij wijst er op dat zowel het kabinetsbeleid als de verkeizingsprogramma’s van de diverse politieke partijen zich juist uitspreken voor bevordering van het eigen woningbezit onder lagere inkomens. Daar is zelfs de individuele koopsubsidie voor ontwikkeld.

Corporaties hebben daarop ingespeeld door de ontwikkeling van goedkope koopwoningen met daarbij behorende eigendomsvormen die de toekomstige koper met de smalle beurs zekerheid moet geven. Bovendien worden de risico’s van bijvoorbeeld waardedaling gemitigeerd. Voorbeelden hiervan zijn maatschappelijk gebonden eigendom, maatschappelijk verantwoord eigenodm, maatschappelijk gebonden eigendom variant, koophuur en cooperatiewoningen.

“Centraal staat het reduceren van te grote onzekerheid voor kopers met een laag inkomen. Eigen woningbezit betekent dat de eigenaar een aantal risico’s gaat lopen: het onderhouds-, het inkomens-, het mobiliteits- en renterisico. Voor de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid is het van belang dat deze risico’s niet te groot worden.”

En dat nu is volgens Van Leeuwen precies wat de eigendomsvormen doen. Ze sluiten de risico’s niet uit, maar beperken die. Dat is ook de reden waarom de belastinginspecteurs tot nu toe de aftrekbaarheid van hypotheekrente bij maatschappelijk gebonden eigendom nooit ter discussie hebben gesteld.Nu dreigt dat anders te worden. De fiscus baseert zich daarbij vooral op de mate waarin de koper de waardeontwikkeling van het huis in zijn zak mag steken. De belastingdienst vindt een beperkte inbreuk goed, zonder dat overigens duidelijk is, wat beperkt eigenlijk inhoudt.

Reageer op dit artikel