nieuws

‘Europees Parlement heeft weinig oog voor cementindustrie’

bouwbreed

brussel – Het Europees Parlement heeft te weinig oog voor de belangen van de cementindustrie. De Europese Cement Associatie (Cembureau) in Brussel ziet die bewering gestaafd met de emissie-eisen voor cement- en verbrandingsovens.

Die getuigen van te weinig milieu(technische) kennis. Invoering zou de bedrijfstak aanmerkelijk schaden. De Europese Commissie stemt niet zonder meer in met de strengere normen die het parlement ingevoerd wil zien. Het parlement bepleit een maximale uitstoot van stikstofoxide, stof en ammoniak van respectievelijk 500, 10 en 10 milligram per kubieke meter. Als gevolg daarvan zouden de cementfabrikanten geen afval meer mogen bijstoken. Het parlement wil verder de uitstoot van waterstofchloride, waterstoffluoride en zwaveldioxide doorlopend inplaats van periodiek laten meten. Cembureau noemt de kosten voor deze metingen enorm en betwijfelt het nut ervan voor het milieu.

Reageer op dit artikel