nieuws

Europees Parlement bepleit innovatie-impuls bouw

bouwbreed

Europees Parlement bepleit innovatie-impuls bouw

Een algehele innovatie-impuls voor de bouw. Dat bepleit een commissie uit het Europees Parlement. Het bevorderen van toepassing van nieuwe technieken is hard nodig. Onder meer om gezondheidsklachten vanwege een slecht binnenhuisklimaat te bestrijden, energiezuinge woningen en gebouwen te realiseren en te komen tot een efficienter watergebruik tijdens de bouw.

De parlementscommissie stelt dit in een advies over het door de Europese Commissie uitgebrachte initiatief om meer aandacht te gaan besteden aan de bouwsector in Europa en aan een verbetering van de concurrentiepositie van deze bedrijfstak.

Dat plan schiet in de ogen van de parlementariers op onderdelen tekort. Zo zou de concurrentie in de bouw zich meer op de kwaliteit van het eindprodukt (onderhoud, duurzaamheid) moeten richten in plaats van op de prijs:

“De Europese Commissie moet de nadruk leggen op het principe dat de klant waar voor zijn geld krijgt”.

De noodzakelijke innovatie-impuls kan volgens de parlementscommissie alleen worden gerealiseerd “wanneer de investeerders in onderzoek en ontwikkeling daarvan ook kunnen profiteren. Er moeten nieuwe financierings- en verzekeringsinstrumenten worden ontwikkeld om de risicodrempel te verlagen zodat de toepassing van nieuwe technieken kan worden bevorderd”.

Levenscyclus

Voorts wordt er op aangedrongen de bestaande technologieprogramma’s, die voor de bouwsector van belang zijn, zo goed mogelijk te coordineren en daarin rekening te houden met het levenscyclusbeginsel.

Het gaat dan om vier factoren: een “mensgerichte”, geintegreerde planning die rekening houdt met de eisen van de multi-functionaliteit en de veranderende behoeften van de gebruikers; energie-efficiency en een rationeel gebruik van grondstoffen en water, een functioneel gebruik van bouwproducten en bouwmaterialen, verbetering van brandveiligheid en een effectief hergebruik en recycling van bouwmaterialen; duurzame technieken voor ontwerp en organisatie, alsmede onderhouds-, herstel- en instandhoudingstechnieken, en onderwijs en opleiding, verbeterde veiligheid op het werk en kwaliteitsverbetering in de hele sector.

Om innovatie te bevorderen moeten de in de bouw gangbare dumpingpraktijken worden bestreden. Dan wordt het financieel mogelijk meer uit te geven voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is nu 0,3 procent van de omzet. Volgens de parlementariers staat dat in geen enkele verhouding tot het economisch belang van de bouw.

Allergieen

Doordat de Europese burgers grotendeels in de stad wonen en hun tijd meestal binnenshuis doorbrengen, is de kwaliteit van het binnenhuisklimaat van essentieel belang. Daarom wordt bij de Europese Commissie aangedrongen op het terugdringen van de snelle toename van allergische aandoeningen en het “sick-building”-syndroom.

Ook het energieverbruik moet omlaag: “Gebouwen zijn immers goed voor maar liefst 42 procent van het energieverbruik in de Europese Unie. En in het komende decennium wordt nog eens een jaarlijkse groei van 1,5 procent verwacht”.

De parlementariers willen harde maatregelen om de berg bouw- en sloopafval te reduceren: “De bouw is jaarlijks goed voor circa 400 miljoen ton van dat materiaal. Dat komt overeen met 40 procent van het door de mens geproduceerde afval. Bouwproducten moeten daarom voor hergebruik geschikt zijn”.

Ook wordt aangedrongen op een efficienter watergebruik tijdens de uitvoering van bouwprojecten. “Zowel bij de constructie als het gebruik van gebouwen komen aanzienlijke hoeveelheden water te pas”, aldus het advies.

Reageer op dit artikel