nieuws

Etten-Leur steekt 20 miljoen gulden in uitbreiding gemeentehuis

bouwbreed Premium

In tegenstelling tot voorgaande berekeningen zal de uitbreiding van het gemeentehuis in Etten-Leur wellicht f. 20 miljoen gaan kosten. Aanvankelijk werd uitgegaan van f. 13,6 miljoen, maar dat blijkt nu volgens B en W slechts een ‘heel voorzichtige raming’ te zijn geweest.

De verbouwing van het gemeentehuis in de Brabantse gemeente valt samen met een totale reconstructie van het centrum van Etten-Leur, waarmee een bedrag gemoeid is van ongeveer f. 130 miljoen. Deze reconstructie zal na de realisatie van de A58, die momenteel rond de stad wordt aangelegd, in het jaar 2000 worden uitgevoerd.

Raadsleden van GroenLinks, D66 en PvdA klaagden al eerder over de hoge tijdsdruk die het college van B en W hen oplegt. Burgemeester Van de Ven reageerde hierop door hen te wijzen op hun eigen eisen om zo spoedig mogelijk aan te vangen met de reconstructie en de nieuwbouw van het gemeentehuis.

Het nieuwe gemeentehuis moet sober maar degelijk van aard worden en van architectonische betekenis zijn voor de stad Etten-Leur.

Reageer op dit artikel