nieuws

Deskundigen twijfelen over groei Schiphol

bouwbreed

Er bestaat twijfel over de mogelijkheden om Schiphol verder te laten groeien. Dit blijkt uit een deskundigenonderzoek dat maandag bekend is gemaakt bij de Raad van State in Den Haag. Uit het rapport blijkt dat het niet duidelijk is of het aantal vluchten binnen de gestelde geluidsgrenzen kan blijven.

Onafhankelijke deskundigen hebben, in opdracht van de Raad van State, onderzoek gedaan naar de bezwaren over de verschillen tussen de gemeten en berekende geluidsoverlast bij Schiphol. Ook keken ze naar de haalbaarheid om het aantal vluchten op het vier- en vijfbanenstelsel binnen de grenzen te houden. Het kabinet wil de luchthaven in 2003 uitbreiden met een vijfde baan en onderzoekt de noodzaak van een extra luchthaven.

Volgens de deskundigen is meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen de gemeten en berekende overlast. De resultaten van verschillende onderzoeksbureaus liggen op dit gebied te ver uiteen.

Verder denken de deskundigen dat er een reele kans bestaat dat het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen op Schiphol wordt overschreden, zowel met vier als met vijf banen. Schiphol is in de jaren negentig snel gegroeid. Dat was niet voorzien. Het aantal vluchten bevindt zich nu al op het niveau dat pas in 2003 werd verwacht.

Grenzen hard

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM hebben aangekondigd dat de gestelde grenzen hard zijn en niet overschreden mogen worden. De deskundigen op hun beurt zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van Schiphol als ‘mainport’. Door vast te houden aan de bescherming van het milieu en de groei van Schiphol nu te beperken, bestaat de kans dat de ontwikkeling van het vliegveld tot ‘mainport’ in gevaar komt.

Deze week behandelt de Raad van State alle bezwaren tegen het aanwijzingsbesluit, dat concreet toestemming geeft voor de vijfde baan. Maandag 11 mei reageren de ministeries pas op deze bezwaren. Enkele maanden na de behandeling doet de Raad van State uitspraak.

Reageer op dit artikel