nieuws

‘Den Haag moet eens stoppen met zeuren’ Leidschendam in actie tegen annexatieplannen

bouwbreed Premium

Tevreden kijkt Lenie Dwarshuis, de Leidschendamsche wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, de bomvolle hal van het gemeentehuis rond. Ruim vierhonderd Leidschendammers hebben zich er verzameld om te protesteren tegen het annexeren van de bouwlocatie Leidschenveen door buurman Den Haag. “Dit steunt ons enorm”, zegt Dwarshuis. “Duidelijk moet zijn dat niemand wil dat Den Haag de lokatie inpikt. Gebeurt dat toch, dan zijn de onderlinge verhoudingen in de regio voor lange tijd verstoord.”

Met spandoeken, stickers, buttons en vlaggetjes maken de Haagse randgemeenten Rijswijk, Pijnacker, Nootdorp, Voorburg en Leidschendam dezer dagen duidelijk dat de landjepik-plannen van de residentie niet door de beugel kunnen.

Het zijn spannende tijden voor deze gemeenten. Immers, op zes mei neemt het provinciebestuur een besluit over het annexeren van de Vinex-locaties Leidschenveen en Ypenburg en een corridor naar deze nieuwbouwwijken door Voorburg. “Het is dan ook nu de tijd om iedereen te mobiliseren en de provincie duidelijk te maken dat dit voor niemand goed is”, aldus Dwarshuis. Nog steeds heerst er bij haar en collega-wethouders in de randgemeenten groot onbegrip over het besluit van de Tweede Kamer, om de vorming van een stadsprovincie Haaglanden af te blazen en de bouwlokaties bij het Haagse te voegen.

Hagenaar

“Onbegrijpelijk. We hebben altijd opengestaan voor de problemen van Den Haag maar als de annexatie onomkeerbaar is dan zullen we die samenwerking wel tegen het licht gaan houden.” Dwarshuis benadrukt hiermee “zeker geen spierballerijtaal” te bezigen: “Laat ik het dan anders zeggen: de onderlinge verhoudingen met de gemeente Den Haag zullen voor langere periode verstoord raken.”

Het wordt steeds drukker in de hal van het raadhuis. De enorme regenbuien vormen voor de Leidschendammers geen beletsel om hun ongenoegen over de plannen kenbaar te maken. “Ik moet er niet aan denken om Hagenaar te worden”, zegt mevrouw Draaijer. Ze is “geboren en getogen Leidschendamse” en nu, na 67 jaar, niet van plan “door de hoge heren in Den Haag” daar verandering in te laten aanbrengen. “Want”, zo betoogt ze, “nu gaat het nog alleen om Leidschenveen, maar straks willen ze heel Leidschendam hebben.”

Een spookbeeld dat volgens de Leidschendamse burgemeester mevrouw Bloemendaal niet geheel ondenkbeeldig is. Ook zij vreest dat deze “dodelijke omhelzing” van de Residentie over tien jaar zal leiden tot het opgaan in de gemeente Den Haag. “Als je naar de kaart kijkt en je ziet welke gebieden bij Den Haag worden gevoegd dan is dat een hele logische stap. We worden dus doodgeknuffeld”, aldus Bloemendaal.

Haar woorden stemmen de actievoerende Leidschendammers niet erg vrolijk, wel strijdlustig. Zeker wanneer zij erg nog een schepje bovenop doet door te roepen “dat Den Haag moet stoppen met zeuren en de problemen maar eens zelf moet oplossen.”

Gejuich valt Bloemendaal ten deel. De stemming zit erin, en spandoeken met daarop leuzen als ‘Den Haag kan niet met geld omgaan’ en ‘Den Haag bruist maar Leidschenveen kookt van woede’ worden zo hoog mogelijk de lucht ingestoken.

Rene Froger

En dan is het moment waar iedereen voor is gekomen daar. Er gaat gezongen worden. Op de muziek van Rene Frogers tophit ‘Een eigen huis’ wordt massaal een protestlied ten gehore gebracht. Klinkt het begin nog wat onwennig, het refrein wordt al massaal meegezongen. En het dak gaat er echt af wanneer de zin ‘Dus wil ik voor geen goud ter wereld, nee nooit een melkkoe van de Hofstad zijn, oh nee’ wordt gebruld.

De heer Boom steekt bij de uitgang zijn paraplu op. Het regent pijpenstelen. “Ach of het zin heeft?” herhaalt hij de vraag bedachtzaam, “ik weet het niet.” Dan verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht. “Het was in ieder geval erg gezellig…”

Reageer op dit artikel