nieuws

Brabant eist HSL-verbinding in ruil voor medewerking

bouwbreed

Het tij lijkt drastisch te keren voor de HSL-route in Brabant. Na jarenlang lobbyen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, zijn nu alle betrokken gemeenten met veel moeite overstag en akkoord met de komst van de Hogesnelheidslijn.

Of de HSL ook door Brabant gaat lopen, is echter nog de vraag. Als dank voor alle moeite en problemen is de enige eis van Brabant een keiharde toezegging van minister Jorritsma over een shuttleverbinding bij Breda. De provincie wil graag een vaste verbinding bij Breda, waardoor de HSL ook als vaste stoptrein Brabant passeert. Al vele malen ging deze eis van de provincie en van de gemeente in brieven en nota’s richting Jorritsma, maar telkens bleven de plannen vaag. Nu eisen provincie en gemeente zekerheid over de komst van de shuttleverbinding in ruil voor “gegarandeerde planologische medewerking”, zoals in een brief van 21 april aan de minister staat.

Dit houdt in, dat zowel de gemeente Breda als de provincie de aanleg van de HSL in Brabant dreigt te blokkeren als Jorritsma geen keiharde garantie geeft over de shuttleverbinding. Tot op heden is de minister echter niet verder gegaan dan de toezegging ernaar te streven de verbinding gelijktijdig met de aanleg van de HSL gereed te maken. Zij sluit de optie van een verbinding die er pas na 2005 zal komen echter niet uit, aangezien de shuttleverbinding niet betaald wordt uit de reserveringen die het kabinet getroffen heeft voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn.

Mocht de minister bij haar standpunt blijven en geen harde toezeggingen doen, dan kan de provincie haar de goedkeuring over aanleg van de HSL in Brabant onthouden. De minister kan dan weliswaar met een formele aanwijzing de provincie dwingen mee te werken, maar de provincie zou daartegen weer in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. Hierdoor zou de minister wellicht te kampen krijgen met meer dan een jaar vertraging.

Reageer op dit artikel