nieuws

Bouwmarkt Polen staat staat wellicht voor ‘boom’

bouwbreed

De Poolse bouwmarkt geniet al langer de belangstelling van het westen. Vorig jaar tekende zich het begin van een opleving af. Dit jaar zet deze verbetering zich onverminderd voort. Naar mr. Marianne Keijzer van het Schiedamse bureau MKC en O verwacht valt zelfs met een ‘boom’ te rekenen.

Polen biedt al enige jaren mogelijkheden voor de bouw van bedrijfs- en kantoorpanden. Deze sector groeit dit jaar met ongeveer 20 procent wat overeenkomt met een contractwaarde van om en nabij f. 4,5 miljard. Voor de kantorenbouw valt dit jaar een toename met 20 procent te verwachten. Het vloeroppervlak neemt daardoor met zo’n 450.000 vierkante meter. Warschau neemt daarvan ruim 70 procent in beslag. Ook de andere grote Poolse steden ontmoeten geleidelijk aan meer interesse van kantoorontwikkelaars. De huidige trend voorziet vooral in de bouw van kleinere bedrijfspanden voor beginnende Poolse ondernemingen.

Interessante kansen biedt ook de bouw van winkelruimte. Volgens Keijzer nemen de buitenlandse investeringen in deze bestaande activiteiten dit jaar met zo’n 25 procent toe. Forse groei wacht ook de winkelaccommodatie in het Pools-Duitse grensgebied. Dagelijks doen zo’n 70.000 Duitsers aan de andere kant van de grens inkopen. Polen bevordert het kooptoerisme met speciale winkels waar buitenlandse kopers de btw terug krijgen.

Anders dan voorgaande jaren neemt nu ook de woningbouw toe. In 1995 kende Polen een tekort van om en nabij 2 miljoen woningen. De overheid wilde in elk geval in 2000 komen tot de bouw van ruim 700.000 woningen. Financiele problemen stelden deze bouw lang uit. Polen had niet de beschikking over hypotheeksystemen en kampte met een hoge rente en een grote inflatie. Daarbij duurde het lang voordat wettelijke maatregelen voor de sociale woningbouw hun beslag kregen. Nederlandse toeleveranciers kunnen volgens Keijzer hun voordeel doen met de toenemende belangstelling voor duurzame bouw. De Poolse overheid vroeg voor de ontwikkeling van deze bouw internationale subsidies aan. Nogal wat Poolse particulieren voeren zelf bouwwerken uit. De sector doe-het-zelf neemt daardoor met 48 procent toe dit jaar.

Woningbouw

Dit jaar ligt de nadruk in de woningbouw vooral op kleinere eenheden zoals een- en tweegezinswoningen. Voor volgend jaar valt volgens Keijzer met grotere projecten te rekenen. De reden daarvoor ligt in de activiteiten van onder meer buitenlandse bouwspaarfondsen. Die namen in 1995 voor het eerst gelden in, en beginnen nu met de uitbetaling. De overheid legt op die bedragen een premie. Mede daardoor stijgt de Poolse woningbouw dit jaar met zo’n 18 procent tot 84.000 woningen. De behoefte aan woningrenovatie blijft onverminderd groot. Hier doet zich dit jaar een stijging van 16 procent voor wat gelijk staat aan een werkwaarde van om en nabij f. 12,3 miljard. De projecten houden vooral verband met het aanbrengen van isolatie en energiebesparende voorzieningen. De Poolse energieprijzen zijn fors gestegen terwijl het Poolse energieverbruik het dubbele tot het drievoudige van het West-Europese verbruik beloopt.

De hotelbouw richtte zich aanvankelijk op de realisatie van de grotere en duurdere voorzieningen. De vraag naar kleine(re) middenklassehotels bleef daarmee grotendeels onbeantwoord. Daarin komt nu volgens Keijzer verandering als gevolg van het opkomende toerisme naar Polen. De grotere ketens bereiden eveneens nieuwe investeringen voor. Deze nieuwe hotels bestaan deels uit winkelcentra en appartementen. Volgend jaar zal het geprivatiseerde Poolse toeristenbedrijf Orbis naar verwacht niet onaanzienlijke investeringen plegen.

Infrastructuur

De openbare bouw blijft met een groei van zo’n 5 procent dit jaar achter op de particuliere ontwikkelingen. Vooral in de sector onderwijs is de behoefte aan nieuw- en verbouw groot. De instellingen vangen vooralsnog het tekort aan middelen op door samenwerkingsverbanden met bedrijven aan te gaan. De voorgenomen privatisering van het ziekenhuiswezen levert naar Keijzer verwacht eveneens werk in de bouw op. Gemeenten zullen op hun beurt voorrang geven aan investeringen in infrastructuur om daarmee nieuwe particuliere investeerders aan te trekken. De plaatselijke overheden kunnen daar voor een deel Europese gelden voor inzetten.

Reageer op dit artikel