nieuws

Bouwactiviteit in Utrecht neemt af

bouwbreed

De waarde van de bouwvergunningen die in het eerste kwartaal van dit jaar zijn verleend, blijkt zowel voor de woningbouw als voor bedrijfsgebouwen te zijn gestegen. Alleen de provincie Utrecht scoort in beide sectoren negatief.

De provincie Zeeland scoort in totaal eveneens minder dan in het eerste kwartaal van 1997, maar laat in de utiliteitsbouw een forse plus zien.

Er werd in het eerste kwartaal voor ruim f. 7,8 miljard aan bouwvergunningen verleend. Dat is 22% meer dan in het eerste kwartaal van 1997. Voor bedrijfsgebouwen liep de waarde op met 39% tot f. 3,8 miljard. Die score kwam tot stand door een waardevermeerdering in de marktsector (kantoren en fabrieken) met 43% tot f. 2,7 miljard en van 30% in de zogenaamde budgetsector ( gebouwen voor de overheid, onderwijs, gezondheidszorg en overige dienstverlening) tot f. 1,1 miljard.

Voor de provincie Utrecht wordt in de utiliteitssector een daling van 3% aangegeven.

Utrecht scoort ook negatief als het gaat om de waarde van verleende vergunningen voor de woningbouw. Die daalde met een kwart in vergelijking met het eerste kwartaal 1997 tot f. 279 miljoen. In totaal gaat het om zo’n 1700 woningen.

Voor heel Nederland kan met een toename van de woningbouw worden gerekend in vergelijking met een jaar geleden omdat er voor 6% meer, ofwel 21.242 woningen, een bouwvergunning werd verleend. Alleen Zeeland laat met 484 woningen (-42%) naast Utrecht een forse daling van toekomstige woningbouw zien.

In het eerste kwartaal kwamen ruim 16.000 woningen gereed, ruim 4000 meer dan in de overeenkomstige periode van 1997. Hierbij scoorden de noordelijke provincies negatief. Groningen met 20% minder, Drenthe zelfs met 33%, terwijl Friesland met 548 woningen ongeveer gelijk bleef.

Eind maart waren er bijna 103.000 woningen in ons land in aanbouw, terwijl met ruim 31.000 nog een begin moest worden gemaakt. Deze voorraad van bijna 134.000 nog op te leveren woningen is 2% hoger dan een jaar geleden.

Reageer op dit artikel