nieuws

Bouw verpleeghuizen in Utrecht vergt 120 miljoen

bouwbreed

utrecht – Om het enorme tekort aan plaatsen in verpleeghuizen in de provincie Utrecht weg te werken moet de komende jaren voor zeker 120 miljoen gulden worden geinvesteerd in de bouw van nieuwe en de uitbreiding en renovatie van bestaande verpleeghuizen.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brandbrief aan staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid. In de periode tot 2010 zijn in Utrecht ongeveer 940 extra plaatsen nodig, aldus GS. De bouw van nieuwe en de uitbreiding en renovatie van bestaande verpleeghuizen vraagt investeringen van in totaal tussen de 120 en de 160 miljoen. Los van deze eenmalige investeringen in fysieke infrastructuur (gebouwen en kamers) zijn structureel ettelijke tientallen miljoenen nodig om de patienten hun dagelijkse zorg te kunnen geven.

“Tot nu toe zijn slechts 218 van de 557 van de in het plan ‘ouderenzorg 1997-2000’ opgevoerde plaatsen op de bouwprioriteitenlijst geplaatst. Dat betekent dat er bij ongewijzigd beleid in het jaar 2000 een tekort is van bijna 340 verpleeghuisplaatsen”, aldus GS in de brief aan Vliegenthart.

Pregnanter

Volgens de bevolkingsprognoses zijn in de periode tot 2010 nog eens 600 extra verpleeghuisplaatsen in Utrecht nodig, aldus GS. “Ook uit de feitelijke vraag komt het beeld steeds pregnanter naar voren dat er aanzienlijke tekorten zijn. Zo komen er steeds vaker signalen over schrijnende situaties van instellingen, huisartsen en indicatiecommissies”, aldus de brief. GS dringt er bij Vliegenthart op aan haast te maken met het beschikbaar stellen van de middelen voor de uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen.

Extra geld is niet alleen nodig om het aantal plaatsen uit te breiden, maar ook om de huisvestingssituatie in verpleeghuizen te verbeteren.

Reageer op dit artikel