nieuws

Bouw Calandtunnel in september van start

bouwbreed

Een aannemerscombinatie bestaande uit Ballast Nedam, Strukton Betonbouw en Van Oord ACZ, gaat in het Rotterdamse havengebied de Calandtunnel aanleggen. De bouwcombinatie was de laagste inschrijver met een aanneemsom van f. 369 miljoen. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

De tunnel gaat de bestaande Calandbrug vervangen die de beide oevers van het Calandkanaal ten Westen van Rozenburg met elkaar verbindt.

De Calandtunnel wordt een afgezonken verkeerstunnel met een lengte van 1460 meter. In de tunnel komen tweemaal drie rijstroken. De bouw van de tunnelelementen zal plaatsvinden in een bouwdok bij Scheepswerf Verolme in Rotterdam. Ze zullen over water naar de bouwlocatie getransporteerd en 75 meter naast de Calandbrug afgezonken worden.

De werkzaamheden, die tevens de aanleg van tunneltoeritten en bedieningsgebouwen omvatten, beginnen in september 1998; de oplevering staat gepland voor juli 2002.

De aanleg van de tunnel moet de bereikbaarheid van het Europoortgebied optimaliseren. Door het Calandkanaal varen met grote regelmaat zeeschepen op weg naar stuwadoorsbedrijven en terug. Het autoverkeer van en naar de Maasvlakte ondervindt grote hinder van de openstaande brug.

De Calandtunnel is geprojecteerd ten zuiden van de huidige brug. De gestippelde lijn is het op te waarderen deel van de A15 dat door de tunnel gaat lopen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels