nieuws

Bij keuze van asfaltverharding moeten de gevolgen helder zijn

bouwbreed

breukelen – Het voorbereidingstraject bij de keuze van asfaltverhardingen vergt steeds meer aandacht. De consequenties van een bepaald type verharding op het beheer en het onderhoud van wegen binnen een gemeente moeten helder zijn. Pas dan kunnen gemeentebesturen tot weloverwogen keuzes komen. Deelnemers aan de Asfaltdag 1999 worden hierover uitgebreid geinformeerd.

De Asfaltdag op woensdag 17 juni in Alphen aan den Rijn wordt georganiseerd door de Vereniging Stadswerk Nederland en VBW-Asfalt. De locatie is gekozen, omdat Alphen aan den Rijn een middelgrote gemeente is. Zowel een dorp als een echt grote stad kunnen zich identificeren met de problemen die er voorkomen. Bovendien zijn er aansprekende werken in uitvoering waarin de praktische uitwerking van gemeentelijke besluiten te zien is.

Tijdens het meer theoretisch deel van de dag komen beleidsvoorbereiding, budgettoewijzing en afwegingen bij keuze tussen typen wegverharding aan de orde. Onderhoud is voor een gemeente van groot belang, omdat het doorgaans een groot beslag legt op het budget. Vooral na de extreem natte winter is veel onderhoud nodig. De gestegen grondwaterspiegel heeft de draagkracht van de ondergrond verminderd, waardoor beweging in de verharding kan zijn ontstaan. Vooral op plekken die al zwak waren, kan zich daardoor versneld schade voordoen.

Rationeel

Het is aan gemeentelijke diensten aan hun gemeentebesturen aan te geven wat de gevolgen zijn van bepaalde maatregelen. Daarvoor maken zij gebruik van systemen voor rationeel wegonderhoud. Daarbinnen wordt aan wegdekken een beoordeling meegegeven. Daarna wordt aangegeven wat kan worden gedaan en welke verbetering is te behalen. De nadruk ligt op de gevolgen van bepaalde maatregelen in tijd en geld. In de gemeente Gouda wordt op deze manier gewerkt, op de Asfaltdag zal dit uit de doeken worden gedaan.

Ook de keuze van bepaalde verhardingen zal worden toegelicht. Bij de verlengde N11 bij de Goudse Schouw in Alphen aan den Rijn is bijvoorbeeld gekozen voor een mengsel van tweelaags zeer open asfaltbeton (zoab). De weg loopt langs een gebied met woningbouw. Een aantal alternatieven is gekapitaliseerd en vergeleken. Tweelaags zoab kwam als beste uit de bus. Het gemeentebestuur heeft daar ook voor gekozen. Met dit type wegverharding kon aanleg van een geluidswal vervallen. De gemeente heeft met de aannemer een contract afgesloten waarin voor tien jaar de functionele eisen voor duurzaamheid en geluidsreductie zijn opgenomen.

Rood

In Alphen aan den Rijn wordt fietspaden in asfalt uitgevoerd. Op rotondes is gekozen de fietsbanen met rood asfalt uit te voeren. Dat verhoogt de verkeersveiligheid omdat de functionaliteit dan duidelijk is. Bekend is dat de kleur van een bereden wegdek hoofdzakelijk door de stenen wordt bepaald. Rode stenen nemen is geen optie. Daarom wordt een roodgekleurd pigment door de bitumen in het asfalt gedaan. Voor rood is dat ijzeroxide. De temperaturen bij het productieproces van het asfalt beinvloeden de uiteindelijke kleur. In de praktijk is het belangrijk altijd een proefproductie te laten draaien om te zien wat het kleureffect is.

Informatie: VBW-Asfalt, ing. E.J. de Jong, telefoon (0346) 262644.

Reageer op dit artikel