nieuws

Bezwaar tegen prijzige nieuwbouw in recreatiegebied bij Leeuwarden

bouwbreed Premium

De Inspectie Ruimtelijke Ordening in Groningen overweegt de gemeente Leeuwarden voor de bestuursrechter te dagen. De inspectie is het niet eens met de plannen van de gemeente om in het recreatiegebied De Groene Ster even buiten Leeuwarden twintig zeer luxueuze woningen van naar verluidt meer dan een half miljoen te realiseren.

De Inspectie Ruimtelijke Ordening bracht een negatief advies uit naar de Friese provincie. “Het gaat hier om een substantiele woonfunctie in het buitengebied”, licht adjunct-inspecteur H. van der Meulen het advies toe. “Een dergelijk bouwplan is in strijd met het overheidsbeleid dat er juist in voorziet om grote bouwprojecten in buitengebieden te vermijden.”

De provincie nam het advies van de inspectie echter niet over en gaf een verklaring van geen bezwaar af aan de gemeente Leeuwarden, die de aanvraag voor de bouwvergunning inmiddels de deur heeft uitgedaan. Naar verluidt leeft binnen de gemeente de gedachte dat het om een relatief klein bouwplan gaat, dat dus niet in strijd is met het overheidsbeleid.

“We hebben de vergunningsaanvraag en de bijbehorende argumentatie nog niet binnen”, aldus Van der Meulen. “Ik wil niet op de zaken vooruit lopen maar als de gemeente haar standpunt niet wijzigt, stappen we naar de bestuursrechter.” De Inspectie Ruimtelijke Ordening wil op deze manier afdwingen dat de vergunning wordt geschorst en na de bodemprocedure uiteindelijk wordt vernietigd.

De betreffende ambtenaar binnen de gemeente Leeuwarden was niet voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel