nieuws

‘Betuwelijn maakt te veel lawaai’

bouwbreed

De provincie Gelderland en minister Margreeth de Boer liggen in de clinch over geluidshinder die de Betuwelijn zal veroorzaken. De minister gaf NS Railbeheer via de Tracewet een vrijbrief om meer lawaai te maken dan Gedeputeerde Staten willen. De provincie wil hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State.

NS Railbeheer vroeg aan de provincie hogere geluidsgrenswaarden voor de Betuweroute vast te stellen. Het provinciebestuur ging hier niet op in vanwege geluidsoverlast voor omwonenden. Hierop verhoogde de VROM-minister op grond van de Tracewet alsnog de geluidsgrens. Volgens de minister mocht het provinciebestuur de aanvraag van de NS niet weigeren omdat de belangen van de omwonenden al waren meegenomen tijdens de vaststellen van het Tracebesluit.

De hogere grenswaardenprocedure is volgens de provincie in de ogen van de minister louter een formaliteit; bezwaar en beroep van belanghebbenden tegen een dergelijk besluit zullen dus tevergeefs zijn. Belanghebbenden hadden maar tegen het Tracebesluit beroep moeten aantekenen omdat daarin de hogere waarden al waren opgenomen.

Gedeputeerde Staten zijn echter niet van plan om het er bij te laten zitten en stellen voor tegen de beslissing van de minister in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reageer op dit artikel