nieuws

Beleggingsfonds ziet ‘meerwaarde’ in bouwbedrijf

bouwbreed

Het MeerWaarde Beleggingsfonds NV, een samenwerkingsverband tussen Triodos Bank NV en Delta Lloyd Vermogensbeheer, belegt niet zonder meer in ondernemingen met een goed rendement. Ze dienen zich ook gunstig te onderscheiden op basis van sociale en milieucriteria. In het fonds zijn vier ondernemingen, actief in de bouwnijverheid, te vinden.

Dat staat te lezen in het Jaarverslag 1997 van het MeerWaarde Beleggingsfonds NV. In de portefeuille waren eind vorig jaar al opgenomen het ingenieursbureau Arcadis NV, de Koninklijke BAM Groep NV, de Grontmij NV en NBM-Amstelland NV.

De beide laatste ondernemingen maakten met nog vier andere bouwbedrijven vorig jaar deel uit van een sectorstudie bouw. De zes beursgenoteerde bouwondernemingen werden beoordeeld op hun sociaal beleid en het milieubeleid.

Of bij een positieve uitslag er ook daadwerkelijk in de onderneming wordt belegd, hangt ook af van de aantrekkelijkheid van de onderneming in ‘beleggingstechnische zin’.

De Triodos Bank is de eerst verantwoordelijke voor het onderzoek naar sociaal- en milieubeleid, Delta Lloyd bekijkt of beleggen in financiele zin gunstig kan worden genoemd.

Sociaal beleid

De uitkomsten van dit soort sectorstudies houdt men in het algemeen voor zichzelf. Maar in het Jaarverslag zijn over dit onderzoek wel enkele positieve resultaten genoemd.

Alle onderzochte bouwondernemingen blijken een sociaal jaarverslag te publiceren. De aandacht voor ongevallen, ziekteverzuim en opleidingen in die verslagen is bij alle ondernemingen aantoonbaar hoog, zo wordt geconstateerd. Dat van Heijmans blijkt een breed scala van onderwerpen te bevatten.

Het aantal ongevallen, het ziekteverzuim, het gemiddeld aantal dienstjaren en het aantal opleidingsdagen, wordt bij alle ondernemingen nauwkeurig bijgehouden. Vergelijking van cijfers is daarom mogelijk gebleken. De Koninklijke BAM Groep heeft het laagste aantal verzuimdagen naar aanleiding van ongevallen, zo kon worden geconstateerd.

Milieuzorg

Bij de onderzochte ondernemingen uit milieuzorg zich voornamelijk in het scheiden van afval en het hergebruik ervan. Enkele ondernemingen onderscheiden zich met productinnovaties op het gebied van milieubesparingen.

Zo wordt gemeld dat Koninklijke Volker Wessels Stevin “in samenwerking met een derde een woning ontwikkeld heeft, die de helft weegt van een reguliere woning. Hierdoor zijn er minder bouwmaterialen nodig”.

Geen der bedrijven heeft een milieujaarverslag. Heijmans, NBM-Amstelland en Volker Wessels Stevin schenken wel aandacht aan milieuaspecten in hun jaarverslag. Maar geen der ondernemingen blijkt een totaaloverzicht van zijn milieubelasting te hebben.

Ondanks de beperkte aandacht voor milieuaspecten binnen de bouw, profileert NBM-Amstelland zich met voorbeeldprojecten op het gebied van duurzaam bouwen. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de wijk Nieuwland in Amersfoort en aardebedekte woningen in de wijk Zeewolderhoek in Zeewolde.

Reageer op dit artikel