nieuws

Beheer en onderhoud steeds ingewikkelder Vereniging Waterstaatkundigambtenaren verandert mee

bouwbreed Premium

“Knap he, 104 jaar geleden hebben de oprichters drie doelstellingen geformuleerd en die gelden nu nog steeds.” Een vreemde eend in de bijt? De voorzitter van de Vereniging voor Waterstaatkundigambtenaren bij Rijkswaterstaat Rob Prins vindt van niet. “De VWAR en Rijkswaterstaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Kennisvermeerdering, netwerken opbouwen en belangenbehartiging, dat zijn de drie doelstellingen die 104 jaar geleden werden ontworpen voor de vereniging, die de technische opzichters die zich bezighouden met beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen verenigt. “Die doelstellingen gelden nog steeds. De maatschappij is veranderd sinds de oprichting. En zo is ook de inhoud van de functie veranderd. De vereniging richt zich nu op de managers beheer en onderhoud. De technisch opzichters van toen zijn de dienstkringhoofd van nu. Zij vormen het voorportaal van Rijkswaterstaat in de regio”, aldus Prins die zelf ook geen ‘technisch opzichter’ meer is, maar projectleider van de A73.

De toekomst geeft nog meer veranderingen volgens de voorzitter. Hoewel niet door Brussel verplicht, zou het volgens hem met de autowegen wel eens net zo kunnen gaan als met de spoorwegen: een scheiding tussen de bouwer/beheerder en de gebruiker. “Het zou mij niet verbazen als de markt in toenemende mate betrokken gaat worden bij beheer en onderhoud van wegen. Dat betekent nieuwe contractvormen als prestatiecontracten. Als VWAR moeten we daar weer op inspelen. Onze leden moeten daarin mee kunnen gaan en meedenken. Wij dragen de kennis daarover weer uit.”

Daarvoor gebruikt de VWAR nu alweer 83 jaar het Orgaan voor Technische Ambtenaren Rijkswaterstaat, OTAR.

Cruciaal belang

“De sympathie voor VWAR vanuit het management van Rijkswaterstaat is altijd groot geweest. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de doelstellingen parallel lopen. Ik durf de stelling aan dat de VWAR van cruciaal belang is geweest voor zogenoemd duurzaam waterstaatsbeheer en de uniformiteit daarvan. Met name waar het gaat om kwaliteit is er altijd sprake geweest van grote betrokkenheid van de managers bij Rijkswaterstaat.”

Rob Prins denkt wat dit betreft nog met gepaste vreugde terug aan het 100-jarig bestaan van de VWAR, waar tijdens een symposium de betekenis van de vereniging voor Rijkswaterstaat sterk is benadrukt door onder andere directeur-generaal Gerrit Blom.

Wie denkt dat managers beheer en onderhoud pure techneuten zijn, heeft het mis. “Dat was vroeger al niet zo, maar nu helemaal niet meer. Vroeger was het dienstkringhoofd al verantwoordelijk voor de Verkeerswet tegen lintbebouwing langs wegen. Dat is ook de reden waarom er in Nederland geen lintbebouwing langs doorgaande wegen bestaat. Nu zijn de taken nog verder aan het verschuiven. Je zou kunnen zeggen niet alleen meer verkeersveiligheid maar ook leefbaarheid. Het dienstkringhoofd wordt meer regisseur dan technicus. Met allerlei aspecten, bestuurlijk en maatschappelijk, moet hij op een gelijkwaardige manier omgaan.”

Creatiever

Prins ziet in de toekomst nog veel meer veranderen in het functioneren van de managers beheer en onderhoud. “Het beheer wordt steeds complexer vanwege de druk op het gebruik van de droge en natte infrastructuur. We zullen met steeds creatievere oplossingen moeten komen. Dat geldt niet alleen voor het onderhoud dat zo file-arm mogelijk moet gebeuren, maar ook voor het gebruik. Daar komt ook nog de aandacht bij voor arbeidsomstandigheden en veiligheid van de wegwerkers. Daarbij is het niet altijd mogelijk ’s nachts te werken. Afgezien van het feit dat ’s nachts asfalt draaien aan beperkingen onderhevig is, kan ’s nachts werken ook al niet zodra je in de buurt van woonbebouwing komt. Dan maken de wegenbouwmachines teveel lawaai.”

“Creativiteit moet echter ook gezocht worden in betere benutting van de wegen en vaarwewgen. Het AVG-systeem (Automated Vehicle Guidance) is zo’n oplossing die over enkele jaren operationeel kan zijn. Maar ook een verschuiving van goederenvervoer van weg naar rail en water zal slimmer moeten.”

Kortom, voldoende werk aan de winkel voor de VWAR om de managers beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat op de hoogte te blijven houden van maatschappelijke en technische ontwikkelingen waar zij mee aan de slag moeten.

Reageer op dit artikel